I NORSAR har vi brukt vår kunnskap, erfaring og teknologi fra arbeidet med Prøvestansavtalen til å videreutvikle metoder og verktøy for å overvåke CO2-lagre. På den måten kan vi sikre trygg lagring. I 2021 har vi blitt tildelt midler til et stort forskningsprosjekt og har inngått et samarbeid med SINTEF.

I oktober gikk startskuddet for et nytt EU-forskningsprosjekt som har som mål å undersøke offentlig oppfatning av CO2-lagring i forskjellige land, og hvordan mikroseismisk monitorering kan trygge lagring av CO2. Vi i NORSAR leder prosjektet, hvor vi har med oss åtte samarbeidspartnere fra syv land, blant dem industripartnerne Shell, Total, bp og AlcatelSubmarineNetworks. Prosjektet engasjerer mange som vil arbeide med dette på fulltid de neste tre årene. Du kan lese mer om prosjektet her.

For å styrke den tverrfaglige teknologiutviklingen for sikker lagring og verifikasjon, har vi inngått et samarbeid med SINTEF, signert under en rundebordskonferanse i november. Forskere fra SINTEF skal sammen med forskere fra NORSAR jobbe for finne de beste løsningene for sikker lagring og overvåkning av CO2 i Langskip-prosjektet. Du kan lese mer om samarbeidet her.

I de kommende årene vil NORSARs arbeid med å overvåke bevegelser i undergrunnen der vi lagrer CO2 kunne være avgjørende for videre utvikling av fangst- og lagringsteknologi. I tillegg vil vår uavhengighet og kompetanse kunne sikre tillit og integritet til teknologien og lagrene.