NORSARs kjernekompetanse er sanntidsmonitorering av seismiske hendelser. Denne ekspertisen bruker vi blant annet til kartlegging av ustabile fjellsider, oppsprekking rundt injeksjonsbrønner, innsynking av olje- og gassfelt og trygging av underjordiske lagre for CO2.

Teknologien er anvendbar for alle størrelser av monitoreringsbehov.