NORSAR bistår med en rekke tjenester innenfor undergrunnsrelaterte problemstillinger i hele livsløpet til olje- og gassvirksomheten.

Vi kan blant annet undersøke om de geologiske tolkningene er i godt samsvar med de seismiske dataene, og kartlegge sannsynlige tolkninger. Videre kan våre programvareløsninger bidra til å definere innsamlingsgeometri og andre parametere for å optimalisere innsamlingen av seismikk og dens avbildning av undergrunnen.

Overvåkning av mikroseismiske hendelser er viktig for sikker oljeproduksjon og økt utvinning. Kontinuerlig overvåkning med automatisk prosessering og online rapportering er gode verktøy for blant annet å trygge injeksjonsbrønner og overvåke innsynkning i reservoarer.