NORSAR er spesialister på strukturelle sårbarhetsvurderinger. Mange av våre forsknings- og samarbeidsprosjekter i jordskjelvberørte regioner dreier seg om slike oppdrag. Vi kan evaluere den strukturelle sårbarheten til et bredt spekter av bygningstyper og strukturer. Som del av en sårbarhetsvurdering, kan vi også estimere det sannsynlige økonomiske tapet knyttet til forskjellige jordskjelvscenarier, som for eksempel bygningsskader eller driftsstans.

Etter en sårbarhetsvurdering, kan vi utvikle helhetlige løsninger og anbefalinger for å redusere de identifiserte sårbarhetene og øke bygningens sikkerhetsnivå. Vi kan også overvåke kritisk viktige bygninger og infrastrukturer. Seismisk overvåkning gjør det enklere å forstå oppførselen til bygningen eller strukturen. Det gir bedre grunnlag for å forutsi hva bygningen vil tåle i tilfelle en seismisk hendelse.

I byggeprosjekter kan vi bistå med vår tekniske kompetanse i utviklingen av bygget og tilsyn med designberegninger og -revisjon. Vi har kompetanse på internasjonale bestemmelser om jordskjelvkoder og oversikt over eksisterende bygningstypologier.