ProsjektDetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2021-2024

Finansiering: ACT programme (Accelerating CCS Technologies) (prosjekt nr. 327317)

Prosjektleder: Bettina Goertz-Allmann, NORSAR 

Samarbeidspartnere: Alcatel Submarine Networks (ASN), Shell Canada, Univeristy of Alberta, TotalEnergies one Tech, bp, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Midwest Regional Carbon Initiative (MRCI), Shell Global Solutions International 

Prosjektet ENSURE undersøker hvordan man kan etablere skreddersydde metoder for mikroseismisk overvåkning av CO2-lagre som er høytytende og kostnadseffektive. For å kunne etablere disse metodene, sammenligner vi data fra allerede eksisterende lagringsanlegg i Canada, Frankrike, Norge, Storbritannia og USA. Disse datasettene vil bli komplementert av ny data, inkludert fra Fiber Optic Sensing. 

Prosjektetvil gi anbefalinger for kostnadseffektive, formålsegnede overvåkningsnettverk av anlegg for karbonfangst og -lagring sammen med en kommunikasjonsstrategi. Forbyggende tiltak for å forhindre lekkasje bli strukturert etter et trafikklyssystem, der karakteristikker av observert mikroseismisitet kan lede til, for eksempel, reduserte injeksjonsrater (gult nivå) eller en midlertidig stengning av injeksjonslagre (rødt nivå) dersom forutbestemte terskler blir oversteget. 

Vi vil forbedre reliabiliteten av eksisterende trafikklyssystemer og fokusere på kommunikasjonsstrategier som oversetter det vitenskapelige språket, for eksempel gitte terskelparametere, til et språk som er forståelig for interessentene. Ved bruk av data fra spørreundersøkelser vil vi kunne optimalisere kommunikasjon rettet mot offentligheten om CO2-lagringshåndtering og overvåkning. Den offentlige oppfatningen og aksepten av å lagre CO2 under jorden vil bli undersøkt i flere europeiske land samt i Alberta i Canada. 

ensure site

Se hjemmesiden til ENSURE for mer info.