NORSAR arbeider aktivt for at selskapets virksomhet og de til enhver tid pågående prosjekter gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk.
 
Styret og ledelsen i NORSAR har de siste årene hatt spesielt fokus på forebygging av økonomiske misligheter og brudd på menneskerettighetene. NORSAR har samarbeid med virksomheter i mange ulike land, og selskapet har et bevisst forhold til den risiko som det fører med seg.  NORSAR har derfor implementert compliance i organisasjonens interne retningslinjer, rutiner og systemer som er tilpasset selskapets virksomhet og prosjekter for å forebygge, oppdage og håndtere eventuelle misligheter. Selskapet arbeider systematisk for at alle ansatte skal være kjent med og etterleve disse rutiner i sitt arbeid.

NORSAR stiller krav til alle våre leverandører, agenter og andre samarbeidspartnere om etterlevelse av nulltoleranse for korrupsjon og andre økonomiske misligheter samt nulltoleranse for brudd på menneskerettighetene. NORSAR har implementert rutiner for kontroll og bakgrunnssjekk av nye samarbeidspartnere som del av det forebyggende arbeidet.

Forebygging av korrupsjon, økonomiske misligheter og brudd på menneskerettighetene er et kontinuerlig arbeid som må tilpasses den risiko man til enhver tid står ovenfor. Styret og ledelsen i NORSAR vil også i tiden fremover prioritere dette arbeidet.