Oppdatert kunnskapsgrunnlag basert på resultatene fra mer enn 20 års forskning og utvikling, nye beregningsmetoder og betydelig økt regnekapasitet for modellering har resultert i et nytt soneringskart for Norge og Svalbard. Den nye soneringen viser lavere laster for mange områder i Norge. Dette gir grunnlag for store besparelser. Verdiene for lastberegninger er presentert i en digital portal som også effektiviserer arbeidsprosessene og som gir presise lokale verdier.

Flere aktører, som sentrale byggherrer og deres rådgivere, har benyttet seg av kartet. Og i løpet av de to første årene med soneringsportalen har vi videreutviklet, forbedret og lansert ny funksjonalitet. Mer informasjon finner du på denne siden.