De to siste årene har vært annerledes for oss alle. På få uker i mars 2020 måtte vi lære oss helt nye måter å samarbeide på, uten å vite at dette skulle bli den nye normalen de neste årene. Nå, nesten to år senere, tør vi bare så vidt tro på at vi ser slutten på pandemien. Men til tross for nok et år med avlyste arrangementer, avlyste reiser og hjemmekontor, har det siste året også vært et godt et. Vilje til samarbeid, god lagånd og sterk oppslutning rundt våre viktige samfunnsoppdrag har vært en viktig forutsetning for gode resultater.

Vår kjernekompetanse er kunnskap om jordens rystelser; naturlige og menneskeskapte, og å beskrive dem i sanntid gjennom automatiske registreringer og tolkninger. Dette har vi holdt på med i over 50 år. Det er vårt samfunnsansvar å dele og spre kunnskap for å gjøre verden tryggere og sikrere! Kunnskap forplikter!

Vår aller viktigste oppgave er å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for atomvåpen. Traktaten er en av de viktige bærebjelkene i det globale nedrustningsarbeidet og fylte 25 år i 2021. I desember fikk vi besøk av Prøvestansavtaleorganisasjonens nye leder, Dr. Robert Floyd, han besøkte oss på Kjeller og han fikk omvisning på vår overvåkningsstasjon i Løten. Han takket NORSAR for arbeidet vi gjør for å sikre et godt verifikasjonssystem og arbeidet vi legger ned i organisasjonen.

Avtalens verifikasjonssystem er et eksempel til etterfølgelse på hvordan etterlevelse av avtaler kan trygges og dokumenteres. Vår status som en uavhengig stiftelse gjør at vi får en særlig oppgave i dette arbeidet – vår nøytralitet og faglige tyngde sikrer oss troverdighet og oppmerksomhet når vi forteller verden hva vi observerer.

Kunnskapen vi har om jordens rystelser bruker vi i arbeidet med sikring av bygg og beredskap for jordskjelv i Norge. Vår soneringsportal er godt mottatt i markedet som et sted der kunnskap kan hentes når dimensjonering av bygg og anlegg skal beregnes. Dette kunnskapsgrunnlaget er også viktig for kommuner og fylkers risiko- og sårbarhetsanalyser. Sammenliknet med eldre eller papirbaserte kart, viser dette kartet mer lokale og nøyaktige data, og utbyggere og kommuner kan spare store kostnader der hvor risikoen har gått ned. Direktoratet for sivil beredskap utpeker jordskjelv i by som en av de mest alvorlige hendelsene i sine analyser. På tross av dette er jordskjelv den naturfaren som ikke har noe formelt eierskap i Norge. NORSAR bidrar gjerne med løpende registreringer og faglige råd. Kunnskap forplikter – men det er også en plikt til å ta den i bruk!

Jordskjelv kjenner ingen landegrenser, derfor gir internasjonalt samarbeid styrke. Vi leder TURNkey prosjektet som er finansiert av EU og samler sentrale forsknings- og utviklingsaktører over hele Europa. Sammen skal vi etablere ny kunnskap og en samhandlingsplattform som skal bidra til tidlig varsling av jordskjelv og effektiv hjelp etterpå. Dette er viktige skritt på veien mot et sikrere samfunn!

Vår forskning er en viktig del av løsningen på klimautfordringene verden står overfor. Teknologioverføring og -videreutvikling fra Prøvestansavtalen gjør oss godt rustet til oppgaven med å overvåke alle bevegelser i undergrunnen der vi skal lagre CO2. EU og Forskningsrådet har betrodd oss oppgaven med å undersøke hva publikum mener om undergrunnslagring av CO2 og vise hvordan mikroseismisk overvåkning kan gi tillitt til lagrenes integritet. For å styrke den tverrfaglige teknologiutviklingen for sikker lagring og verifikasjon av dette, har vi inngått et samarbeid med SINTEF. Med felles teknologi og gjennomføringsevne er vi i god posisjon til å tilby uavhengig overvåkning av CO2 lagre og forsikre publikum og lagerkunder om at lagrene overvåkes og integriteten sikres.

En annen teknologi som er i rask utvikling og hvor vi bruker vår erfaring med å finne hendelser er fiberteknologi. Vi utforsker nå hvordan teknologien kan brukes på flere områder, som snøskredvarsling. Vi har bygd vårt første fiberoptiske testanlegg ved vårt kontor på Kjeller, og vi planlegger å installere et større anlegg ved vår seismiske stasjon på Løten i 2022.

NORSAR er et lite institutt konsentrert om ett tema; vi skaper en sikrere verden fra fremragende kunnskap om jordens rystelser. Våre medarbeidere kommer fra hele verden, har sine doktorgrader fra ulike land og et verdensomspennende samarbeidsnettverk. Det gode lagarbeidet i 2021 ga gode resultater - det lover godt for fremtiden! Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å bidra til et sikrere samfunn!  

Kunnskap forplikter!

Anne Strømmen Lycke
Adm. Dir.
 

Nøkkeltall 2021