NORSAR har deltatt i verifikasjonssystemets design og utvikling, og har hele veien vært en proaktiv aktør i prøvestansavtaleorganisasjonens (CTBTO), hvor vi i dag bidrar med utvikling av programvare til det internasjonale datasentret og videre teknologisk utvikling.

I desember tok vi imot CTBTOs leder, Dr. Rob Floyd, på våre kontorer på Kjeller. Han fikk også en omvisning på vår overvåkningsstasjon i Løten. Stasjonen er en av seks norske målestasjoner i Prøvestansavtalens internasjonale monitoreringssystem (IMS). Dr. Rob Floyd takket NORSAR for arbeidet og engasjementet i organisasjonen.
 
90 prosent av de 337 målestasjoner og laboratorier som utgjør Prøvestansavtalens internasjonale monitoreringssystem er operasjonelle. Dette gjør Prøvestansorganisasjonen (CTBTO) i Wien stand til å oppdage kjernefysiske eksplosjoner i atmosfæren, i undergrunnen og til havs over hele kloden. Systemet beviste sin nytte da det detekterte de seks kjernefysiske sprengingene utført av Nord-Korea, den siste i 2017, og CTBTO kunne dele data med det internasjonale samfunnet i kjølvannet sprengingene.

I anledning avtalens jubileum publiserte vi en kronikk på våre sider om hvorfor avtalen og avtalens verifikasjonssystem er viktigere enn noen gang. Den kan du lese her.

Hvilke utfordringer står Prøvestansavtalen og verifikasjonssytement overfor?  


Det er viktig å ferdigstille IMS, men samtidig er det også mye infrastruktur som ikke blitt oppgradert siden installasjonen og nærmer seg slutten på sin tekniske levetid. Det er viktig å beskytte de betydelige investeringene som er gjort i infrastruktur, utstyr og opplæring, men det vil bli utfordrende for CTBTO å sikre de nødvendige midlene for vedlikehold og utskifting i årene som kommer.

For å sikre den videre vitenskapelige og tekniske utviklingen er også viktig motivere yngre forskere og tekniske eksperter til å arbeide med problemstillinger relevante for Prøvestansavtalen og data fra IMS.  «Young Professionals Network», som NORSAR koordinerer, er et viktig bidrag til dette. Nettverket har nå medlemmer fra 30 nasjonale datasentre over hele verden, og fostrer samarbeid, deling av informasjon og bidrar til å opprettholde et fellesskap rundt Prøvestansavtalen.

Prøvestansavtalen og verifikasjonssystemet er et viktig bidrag til internasjonal sikkerhet og det globale ikke-sprednings- og nedrustningsregimet for kjernevåpen. Bevisstgjøring av regjeringer og befolkning på at atomtrusselen er høyst reell er derfor viktig for å sikre oppslutning om å verne om avtalen og de nødvendige ressursene som trengs for å opprettholde et troverdig kontrollsystem.