Endelig et vanlig år?  

Vi gledet oss over starten på et vanlig år med gode arbeidsdager og sosialt liv, men så ble 2022 et helt uvanlig år likevel!  

24.februar ble Ukraina invadert. Vi mistet i samme øyeblikk kommunikasjonen med våre lyttestasjoner, og arbeidet med å overvåke sprenginger nær kjernekraftverkene begynte.  

Det er gledelig å se at teknologiene som brukes til å overvåke prøvesprengninger av atomvåpen også kan brukes til å kartlegge andre typer hendelser. Ukraina har fire kjernekraftverk med til sammen 15 reaktorer som er sårbare for krigshandlinger. Våre teknologer har etablert automatisk overvåkning av områdene rundt dem for å sikre uavhengig informasjon om bombingene. Dette bidrar til det samlede informasjonsbildet norske myndigheter bruker for å vurdere faren for radioaktivt nedfall over Norge.  

Les mer...