Nettverket av seismiske stasjoner har også vist seg å være nyttig for objektiv og rask informasjon fra hendelser i en aktiv krigssone. I 2022 har NORSAR brukt sin ekspertise til å verifisere krigshandlinger og etablert automatisk overvåkning av områdene rundt kjernekraftverk i Ukraina for å bistå norske myndigheter.

NORSAR har deltatt i verifikasjonssystemets design og utvikling, og har hele veien vært en proaktiv aktør i prøvestansavtaleorganisasjonen (CTBTO), hvor vi i dag bidrar med utvikling av programvare til det internasjonale datasentret og videre teknologisk utvikling. NORSAR er utnevnt som nasjonalt datasenter for avtalen og ivaretar driften av seks internasjonale overvåkingsstasjoner på norsk territorium. De seismiske instrumentene er svært fintfølende og kan fange opp små rystelser. I tillegg til naturlige rystelser, kan målestasjonene også registrere menneskeskapte hendelser og bidra til å oppklare årsakene til dem.

Trykket fra eksplosjoner gir nøyaktig informasjon

Det er et stort behov for objektive data som verifiserer krigshandlingene. Å ha et nettverk av seismiske sensorer i en aktiv konfliksone, som i Ukraina, er unikt. Data fra stasjonsnettet som er satt opp til å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for atomvåpen er i stor grad åpent tilgjengelig. I kombinasjon med NORSAR sin ekspertise og teknologi, har det vært mulig å gi et nøyaktig bilde av krigshandlinger i sanntid.

Innsatsen i 2022 har vært rettet mot eksplosjoner på eller nær bakken og som kan registreres på stor avstand.  Lokalisering av lettere militær aktivitet, slik som lyden av skudd eller luftkamp er mulig, men vanskeligere fordi signalene ikke forplanter seg like langt og vil derfor kreve sensorer nærmere kilden. Utplassering av seismisk- og infralydsensorer i konfliktsoner, vil øke vår overvåkningsevne betydelig. Den høye oppløsningen og de lave kostnadene ved innsamling av disse dataene, gjør at de også er velegnet for overvåking av fremtidige konflikter. Arbeidet vi har gjort ble presentert på Polyteknisk forening og du kan se opptaket her.

NORSAR har i 2022 utviklet nye algoritmer for å overvåke eksplosjoner nær de mange atomreaktorene i Ukraina og kan dermed bistå norske myndigheter med informasjon om risiko knyttet til mulig radioaktivt nedfall over Norge. Daglig sender NORSAR informasjon om hvorvidt eksplosjoner er detektert i nærheten av de mange atomreaktorene eller ikke, til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Ved bruk av data fra vår stasjon på Løten og tilgjengelige data fra nordiske kollegaer var vi i september i stand til å verifisere eksplosjonene ved gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 som førte til gasslekkasjer i Østersjøen. I tett samarbeid med våre svenske kollegaer kunne vi både og angi antall eksplosjoner og gi nøyaktig tidspunkt for hendelsene. Hendelsen viser behovet for objektive data som kan verifisere krigshandlinger og viktigheten av prøvestansteknologiene i denne sammenheng.

Map Nordstream 26 September 2022Figuren viser deteksjon av eksplosjonene ved gassledningene Nordstream 1 og 2 26. september 2022.

Dette viser hvordan prøvestansavtalens verifikasjonssystem og teknologiene og vår ekspertise kan brukes til annen type verifikasjon og fredsbevarende arbeid.