I NORSAR har vi brukt vår kunnskap og teknologi fra arbeidet med Prøvestansavtalen til å videreutvikle metoder og verktøy for å overvåke storskala CO2-lagring på en effektiv og transparent måte. I 2022 har vi videreutviklet metoder for overvåking sammen med våre partnere.

Et spørsmål som stilles er om CO2-en holder seg i lageret. For å dokumentere dette er det nødvendig å overvåke aktiviteten. I tillegg må overvåkningen kunne identifisere en mulig propagering av CO2 i uønskede retninger og varsle om deformasjon som eventuelt kan føre til lekkasje. Den mest effektive måten å overvåke små, raske deformasjoner i undergrunnen, er med mikroseismisk overvåkning. Prosessering i sanntid og tolkning av lokasjon, størrelse og typen av deformasjon gir en informasjonsbase for å kartlegge sprekkedannelser og vurdere avbøtende tiltak. 

ENSURE-prosjektet har vi i 2022 arbeidet videre med skreddersydde metoder for mikroseismisk overvåkning av CO2-lagre. Målet er å utvikle metoder som er høytytende og kostnadseffektive. Sentralt er sammenligning av data fra eksisterende lagringsanlegg i Canada, Frankrike, Norge, Storbritannia og USA, samt innhenting av nye typer data. Det er ikke tilstrekkelig at teknologien er robust og kostnadseffektiv, det må også være en teknologi som allmenheten har tillit til.  

Opplevelsen av risiko kan vurderes ulikt og den varierer mellom land. I 2022 sendte ENSURE-prosjektet ut første del av en spørreundersøkelse i flere europeiske land og Alberta, Canada. Universitetet i Alberta leder dette arbeidet som har som formål å undersøke den offentlige oppfatningen og aksepten av å lagre CO2 under jorden. Undersøkelsen er viktig for å kartlegge aksepten av lagring som nytt virksomhetsområde og for å kunne utvikle kommunikasjonsstrategier tilpasset ulike regioner. Vi ser fram til å dele resultatene i 2023. 

NORSAR samarbeider med partnerne i Northern Lights, CGG og Universitetet i Bergen i CLIMIT Demo prosjektet HNET. Prosjektet ledes av Equinor og er rettet mot forbedret vurdering av naturlig seismisitet for å støtte opp om det planlagte CO2-lagrings prosjektet på Horda-plattformen i 2024.  

Holsnøy solcellepaneler

Solcellepanel Holsnøy utenfor Bergen som gir strøm til de seismiske stasjonene. Foto: NORSAR.

Sammen med SINTEF samlet vi viktige aktører innen karbonlagring, og inviterte til frokostseminar under Arendalsuka for å belyse hvordan forskningen kan bidra til å trygge forretningsmuligheter for Norge på området. 

Vi ser fram til å videreutvikle teknologi for å trygge lagring av CO2 og skape et godt grunnlag for forskningsbasert kommunikasjon om dette.