Å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for atomvåpen er vår viktigste oppgave og et solid fundament for en sikrere verden. Traktaten er en av de viktige bærebjelkene i det globale nedrustningsarbeidet. Desto mer urovekkende er det at Russland vedtok å av-ratifisere traktaten i 2023. Arbeidet i de styrende organene som følger opp verifikasjonsregimet preges av dette og av uroen ellers i verden. Fremover blir det en viktig oppgave å trygge traktaten og det tekniske arbeidet med å avdekke eventuelle prøvesprengninger. 

Nye teknologiske løsninger vekker oppmerksomhet! Vi bruker teknologi sammen med våre erfaringer fra Prøvestansavtalen for atomvåpen til å dokumentere eksplosjoner nær kjernekraftverk i Ukraina. Dette har vakt internasjonal oppmerksomhet, sammen med dokumentasjonen om at Kakhovkademningen ble sprengt med viten og vilje noe som setter sivilbefolkningen i stor fare. FN har etterspurt dokumentasjonen, som vil komme til nytte i et eventuelt krigsoppgjør.  

Les mer...