Skal bidra til å redusere tapene ved framtidige naturkatastrofer

Prosjektet ble sparket i gang i Oslo rådhus denne uken.

MEDiate oppstart

MEDiate - The Multi-hazard and Resilient-informed system for Enhanced Local and Regional Disaster risk management, er et tverrfaglig forskningssamarbeid med mål om å gjøre europeiske samfunn mer robuste mot lokale og regionale naturkatastrofer. Dette skal gjøres ved å bidra til å redusere de menneskelige, økonomiske og miljømessige tapene ved fremtidige naturkatastrofer, slik som skogbranner, jordskred, flom, hetebølger og jordskjelv. Prosjektet er finansiert av klyngen for Samfunnssikkerhet i Horisont Europa og skal gå over tre år.

Resultatet av prosjektet skal bidra til bedre kvalitet i risikovurderingene av naturfarer og skal utvikle et topp moderne og dynamisk støtteverktøy for håndtering av katastroferisiko. Verktøyet skal gi brukerne mulighet til å bygge nøyaktige scenarioer og modellere effekten av forebyggende tiltak for både enkelthendelser og kombinerte naturfarer.

Tett samarbeid mellom forskningen og sluttbrukerne


For å levere de beste og nyttigste løsningene er inkludering av sluttbrukerne helt avgjørende. Lokale og regionale myndigheter er derfor tett koblet på prosjektet.
Konsortiet består av 18 partnere fra 7 europeiske land, og inkluderer et tverrfaglig team av meterologer, geofysikere, miljøforskere, sivilingeniører, samfunnsvitere, bedriftsøkonomer, informasjonsteknologer, beredskapsledere.

Oslo en av pilotbyene


MEDiate skal se på ulike scenarier for at systemene skal kunne tilpasses lokale behov. Oslo er en av fire pilotbyer. Her vil prosjektet spesielt se på flom, ekstremnedbør, ras, stormflo og jordskjelv, med Beredskapsetaten i Oslo kommune i spissen.
Prosjektet inngår i kommunens innsats for å arbeide mer systematisk med hendelser som har lav sannsynlighet, men hvor skadepotensialet kan være stort.

Nye muligheter for NORSAR


Dette er det andre EU-prosjektet som NORSAR koordinerer på kort tid. NORSAR har akkurat avsluttet TURNkey prosjektet som var spesifikt rettet mot jordskjelv.

- MEDiate prosjektet gir oss nye muligheter til å arbeide med ulike typer naturfarer og se disse i sammenheng, samt å samarbeide tettere med lokale og regionale myndigheter, og ikke mins fortsette samarbeidet med Oslo kommune, sier administrerende direktør Anne Lycke
- Vi setter stor pris på tilliten partnere har gitt NORSAR og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, fortsetter Anne Lycke.

Mer informasjon om prosjektet MEDiate - NORSAR.