Airborne Inversion of Rayleigh waves (AIR), vil ledes av NORSARs Quentin Brissaud og involverer partnere fra Universitetet i Oslo (UiO), Institutet för rymdfysik (IRF) i Sverige, Caltech og NASA i USA. Prosjektet starter 1. juli 2023 og vare i 3 år.

AIR skal utvikle numeriske modeller for å øke forståelsen av den indre strukturen til planeten Venus. Dette vil skje gjennom bruk av data fra lydsignaler fra seismiske hendelser samlet inn ved bruk av ballongplattformer. Forskningen forventes å flytte grensen for bruk av ballongteknologi for deteksjon og analyse av naturlige og menneskeskapte hendelser på vår egen planet, jorden, så vel som på andre planeter.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.  I august lyser vi ut en 2-årig postdoktorstilling ved NORSAR tilknyttet prosjektet.

Informasjon om prosjektet kan du finne på engelsk her