Den internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap markeres hvert år den 11. februar for å fremme full og likeverdig tilgang til og deltagelse i vitenskapen. I STEM-fagene (naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk) har kjønnsbarrierer og sosiale normer tradisjonelt sett stått i veien for kvinners fullverdige deltakelse. For å sikre både mangfold og det fulle potensialet innenfor innovasjon og forskning må vi aktivt jobbe mot slike kjønnsforskjeller. 

På NORSAR ser vi på et inkluderende arbeidsmiljø som både et konkurransefortrinn og en suksessfaktor for rekruttering, trivsel og fremragende resultater. Vi er stolte over den sterke kvinnerepresentasjonen vår! 

I anledning merkedagen har vi spurt tre av våre kvinnelige forskere om deres erfaringer og karrierevalg innen naturvitenskap. Dette gjør vi for å feire deres prestasjoner og understreke vår forpliktelse til å støtte kvinner som er interesserte i en karriere innen forskning. 

 

nadege langet

Hva jobber du med i NORSAR? 

Jeg jobber som forskningsgeofysiker i avdeling for anvendt seismologi. Arbeidet mitt består for det meste av prosessering av mikroseismiske data til anvendelse på ulike felt: industrirelatert, som karbonfangst- og lagring, samt geotermisk energi, og noe mer miljørettet, som bergskråningsteknikk. 

Hva studerte du, og hva inspirerte deg til å velge det? 

Først studerte jeg geofysikk, før jeg spesialiserte meg innen seismologi i løpet av doktorgraden. Jeg har alltid hatt en generell interesse for vitenskap, og siden jeg er glad i naturen og det å være utendørs, ble det geofysikk på grunn av “geo”. 

Hvilke råd vil du gi til andre jenter og kvinner som vurderer en karriere innen naturvitenskap? 

Finn et arbeidsmiljø som lar deg vokse og lære i ditt tempo. Man trenger ikke være et geni for å bli forsker, styrken i et team er mangfoldet, så det er definitivt plass til alle kvinner som ønsker å bidra til forskning på en eller annen måte.

 

daniela kuehn

Hva jobber du med i NORSAR? 

Jeg er seniorforskningsgeofysiker i avdelingen for anvendt seismologi, og begynte på NORSAR i 2007. Fra starten av jobbet jeg med analyse av mikroseismisitet –  bittesmå jordskjelv – som ofte kommer i sammenheng med menneskelig underjordisk aktivitet, slik som gruvedrift, utforskning av hydrokarboner og geotermisk energi eller demming av dammer. Hovedsakelig analyserer jeg kildene til slike hendelser, som gir indikasjoner om underjordiske prosesser og som også kan tolkes for å få informasjon om spenningsfeltet, noe som ellers er vanskelig å skaffe. 

Jeg liker også å lede prosjekter og arbeidspakker, spesielt når de involverer deltakere fra ulike institusjoner og land, siden jeg elsker å sammenstille ulike puslespillbrikker for å skape et større bilde.  I tillegg blir du ofte kjent med mange kunnskapsrike forskere som også er veldig hyggelige folk. Det blir en slags “forskningsfamilie” så lenge prosjektet varer. 

Hva studerte du, og hva inspirerte deg til å velge det? 

Jeg studerte geofysikk på Universitetet i Münster i Tyskland, etterfulgt av en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Hamburg der jeg modellerte stigningen til diker ved den midtatlantiske ryggeen. Jeg begynte ikke å jobbe med seismologi før min første postdoktorkontrakt. For meg var det ganske vanskelig å velge fagretning fordi jeg var interessert i så mange felt – ikke bare naturfag, men også blant annet språk og undervisning. Å bli lærer på en skole for blinde eller journalist var også høyt oppe på lista mi. 

Det var et åpent arrangement på Berlins tekniske universitet som gjorde at jeg valgte å studere geoteknikk. På den tiden var det et splitter nytt fag som kombinerte ulike temaer som geologi, mineralogi, avsetninger og ingeniørvirksomhet, men etter et år fant jeg ut at det var for bredt og at jeg heller ville velge ett av temaene å studere i dybden. Geofysikk var det jeg fant mest interessant og utfordrende. Med andre ord var ikke studieløpet mitt helt rett frem – jeg snevret inn feltet underveis. 

Hvilke råd vil du gi til andre jenter og kvinner som vurderer en karriere innen naturvitenskap? 

Studer det temaet du er mest interessert i. Spesielt innenfor forskning, når du leter etter det ukjente i stedet for å følge opptråkkede stier, kan det av og til føle som om du går fra en utfordring til neste, og du må løse en mengde små problemer på veien mot en større løsning. Likevel, hvis det er noe du brenner for, føles dette mer som detektivarbeid enn det er frustrerende. Det er ingenting som slår det øyeblikket der du endelig forstår noe nytt. 

Geovitenskap blir viktigere og viktigere, særlig med tanke på de store utfordringene verden står ovenfor, som klimaendringer og naturfarer. Det er utrolig givende å ha en jobb som bidrar til å finne sårt trengte løsninger og som har verdi for samfunnet – noe selvsagt andre typer vitenskap også har. 

Til tross for at målet om likestilling ikke er helt nådd, heller ikke i vesteuropeiske land, har det å være kvinne i naturvitenskap blitt lettere de siste tiårene. Særlig blant yngre menn (men ikke bare) har det vært en merkbar holdningsendring, og de anerkjenner at kvinner kan bidra like godt til vitenskapelige oppdagelser. 

 

bettina goertz-allmann

Hva jobber du med i NORSAR? 

Jeg jobber i avdeling for anvendt seismologi på NORSAR som seniorforsker. Jeg er også teknologileder for indusert seismisitet. Nå om dagen forsker jeg på mikroseismisk overvåkning av karbonfangst- og lagring og geotermiske anvendelser. Jeg ønsker å forstå sammenhengen mellom induksjon av væske og indusert seismisitet bedre.  

Hva studerte du, og hva inspirerte deg til å velge det? 

Jeg studerte geofysikk ved Karlsruhe universitet i Tyskland og på University of California ,San Diego med fokus på seismologi. Min største inspirasjonskilde var min eldre bror, som også studerte geofysikk, samt min generelle interesse for geovitenskap. Jeg hadde en begynnende karriere som profesjonell danser, men endret så retning og satset på en karriere innen vitenskap i stedet. 

Hvilke råd vil du gi til andre jenter og kvinner som vurderer en karriere innen naturvitenskap? 

Mitt fremste råd er å følge interessene dine og velge et felt innen vitenskap som motiverer deg. Ha tro på deg selv og egne evner. Det er mange ulike karriereveier innen vitenskapen, inkludert akademia, forskningsinstitutt og industri, så det er viktig å velge en som samsvarer med dine interesser og mål.