I år har vi vært spesielt opptatt av overvåking av karbonlagre på havbunnen og varsling av skred. Fellesnevneren er bruk av innovativ teknologi som måler rystelser og som automatisk kan detektere og varsle om hendelser.
 
Vi i NORSAR har vi brukt vår kunnskap, erfaring og teknologi fra arbeidet med etterlevelsen av Prøvestansavtalen gjennom 50 år til å videreutvikle metoder og verktøy for samfunnsnyttige formål.

Uavhengig overvåking av CO2- lagrene

I samarbeid med SINTEF Digital arrangerte vi en debatt om uavhengig overvåkning av CO2-lageret i Nordsjøen og kommersielle muligheter. Lina Strandvåg Nagell (Bellona), Imran Abdul-Majid (Northern Lights), Michael Kern (Tysk-norsk handelskammer), Ola Elvestuen (V) og Mani Hussaini (AP) deltok i debatten. Les mer om arrangementet her.

Arendal Panel uavhengig overtvåking av CO2

I PolyPoden «Snakk om klimaovervåking som du kan stole på!" kan du høre vår administrerende direktør, Anne Strømmen Lycke og konserndirektør i SINTEF Digital snakke om behovet for uavhengig overvåking av CO2 lagrene og løsningen vi kan tilby.

Innovativ teknologi i rassikrings arbeidet

Nasjonal for at vi fikk delta på deres event: "Rasfaren øker og pengene minker! Men det finnes håp! og fremme muligheten for å bruke ny og innovativ teknologi i rassikringsarbeidet". Les mer om prosjektet vi har med Norconsult og Alcatel Submarine Networks Norway, på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune her.

I PolyPoden "Snakk om effektiv rassikring" kan du høre vår viseadministrerende direktør, Arve Mjelva, og Bjørn Laksforsmo, i Statens vegvesen, snakke om mullighetene som ligger i å ta i bruk innovative løsninger i rassikrinhsarbeidet.

Arve i samferdselsteltet under Arendalsuka