Partnerskapet mellom NORSAR og AFTAC (US Air Force Technical Applications Center) har en historie som strekker seg tilbake til tidlig på 1970-tallet, og er sentrert rundt utveksling av data samt vårt felles arbeid med forbedring av metoder for å oppdage kjernefysiske tester.  AFTAC har en imponerende historie med teknologiske fremskritt og er en verdifull samarbeidspartner for NORSAR. 

Representanter fra begge institusjonene møtes til årlige oppfølgingsmøter kalt Joint Scientific Commissions Meeting. Etter et vellykket besøk hos oss på Kjeller i fjor ble årets møte avholdt på Naval Postgraduate School i Monterey, California. 

Uken ble brukt til faglige diskusjoner om vitenskapelig utvikling på prøvestansfeltet og implementering av nye metoder som fiberteknologi og maskinlæring i verifikasjonsarbeidet. NORSAR delte blant annet resultater fra vår seismiske array ved Hornsund på Svalbard, samt planene for nye arrayer, én seismisk og én infralyd, ved Troll i Antarktis som en del av de TONe-prosjektet. Den årlige erfaringsutvekslingen er både interessant og nyttig for begge parter. 

Vi takker vertskapet for en givende uke og gleder oss til å fortsette det solide samarbeidet!