Å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for atomvåpen er NORSARs viktigste oppgave. I 1999 ble vi oppnevnt som nasjonalt datasenter for Prøvestansavtalen av Stortinget, og vi rådgir norske myndigheter i avtalerelaterte spørsmål i tillegg til å drifte seks målestasjoner på norsk territorium.  

«NORSAR and the Nuclear Test Ban» tar deg med på over 50 år med prøvestanshistorie sett fra NORSARs perspektiv. Forskere fra NORSAR var sentrale i utformingen av avtalens verifikasjonssystem før den ble vedtatt av FN i 1996, og har spilt en viktig rolle i utviklingen frem til i dag. Boken forteller om opp- og nedturer gjennom flere tiår med endringer i både politiske og tekniske forutsetninger, med samspillet mellom nasjonale og internasjonale interessenter i prøvestansmiljøet som bakteppe. 

Forfatterne
De tre forfatterne avbildet i forbindelse med boklansering i januar 2023. F.v. Tormod Kværna, Frode Ringdal og Svein Mykkeltveit. Foto: NORSAR

Boken er ført i pennen i et samarbeid mellom Frode Ringdal, Svein Mykkeltveit og Tormod Kværna. Alle tre forfatterne har lang fartstid i NORSAR, og har bekledd viktige posisjoner i prøvestansarbeidet. 

“NORSAR and the Nuclear Test Ban” kan leses HER eller lastes ned via lenken under.

 

Om forfatterne

Frode Ringdal startet i NORSAR som forsker 1969, bare et år etter at NORSAR ble etablert. Frode var direktør for NORSAR i perioden 1977-1997. Han har gitt betydelig bidrag til metodeutvikling for overvåking av prøvestans. Han var også en viktig ressurs inn i forberedelsene til og forhandlingene av Prøvestansavtalen.  

Svein Mykkeltveit har jobbet på NORSAR fra 1979 og ble i 2020 tildelt Kongens fortjenstorden for sin innsats i det norske bidraget for arbeidet med kjernefysisk nedrustning. Ordenen tildeles for særlig fortjenestefullt virke for Norge og menneskeheten. 

Tormod Kværna er seismolog og har arbeidet med forskning relatert til Prøvestansavtalen. Tormod startet hos NORSAR i 1984 og tok i 2016 over Frodes rolle i CTBTO som leder for en av arbeidsgruppene.