Til daglig er Skudal Hansteen administrerende direktør for Rådgivende Ingeniørers Forening. Hun har lang erfaring innen samfunnskritisk sektor, lang ledererfaring og et solid nettverk.

-    Jeg er svært glad for at vi får Liv Kari inn i vårt styre og vi ser frem til samarbeidet. Hun har med seg meget relevant kunnskap og erfaring, og vil komplementere styret på en god måte sier Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør i NORSAR.

NORSARs styre velges av en styreutvelgelseskomite bestående av ett medlem valgt av styret, ett fra Forskningsrådet og ett fra Utenriksdepartementet. Styremedlemmene utnevnes for en 3-års periode.

Se styrets sammensetning her.