Visning:
 • 60 år etter prøvesprengningen av Tsar Bomba

  Tsarliten

  Det er 60 år siden historiens største prøvesprengning. «Tsar Bomba» hadde en sprengkraft på minst 50 megatonn TNT og var 3800 ganger mer ødeleggende enn «Little boy» som ble brukt mot Hiroshima i 1945.

 • Jordskjelvfarer og vårt samfunnsoppdrag

  Jordskjelvliten

  De siste to dagene har NORSAR deltatt i samfunnsdebatten om det som skal bli verdens lengste undersjøiske tunnel. Boknafjordtunnelen, en del av Rogfast, ligger i et av Skandinavias mest aktive jordskjelvområder, likevel er det ikke blitt gjort en seismisk risikovurdering.

 • #PolyPod – Prøvestansavtalen 25 år

  PolyPod

  I dag feirer vi at Prøvestansavtalen åpnet for signaturer for 25 år siden. I den anledning gjestet Svein Mykkeltveit og Anne S. Lycke Polyteknisk Forenings #PolyPod for å snakke om avtalens opprinnelse og status i 2021.

 • NORSAR satser på maskinlæring

  Maskinlæring

  NORSAR satser på maskinlæring for å utvikle ny kunnskap om jordens rystelser. Målet er å være ledende i verden på å bruke maskinlæring og kunstig intelligens for tolkning og bruk av seismologiske data.

 • Å lytte etter militær aktivitet

  PRIO_liten

  Hvordan kan kunnskap om infralyd anvendes for å overvåke militær aktivitet? NORSAR og Peace Research Institute Oslo (PRIO) har startet et forskningssamarbeid for å finne ut av nettopp det.

 • Samarbeid mellom NORSAR og Sentral-Asia

  Bishkek

  NORSAR har siden 1990-tallet støttet kompetansebygging og teknologiutvikling i Sentral-Asia. Utenriksdepartementet har finansiert flere samarbeidsprosjekter med mål om å styrke verifikasjonsregimet til Prøvestansavtalen i regionen siden 2006.

 • Nedrustning av kjernevåpen

  Banner

  Den 15. april deltok vi på et webinar om nedrustning av kjernevåpen. Som nasjonalt datasenter for Prøvestansavtalen har vi erfaring med å verifisere overholdelse av prøvestansmoratoriet for kjernefysiske eksplosjoner.

 • Jakten på meteoritten i Løten

  I januar kunne vi i NORSAR melde om registreringer av en meteor som brøt lydmuren og traff bakken med et smell. Vi har vært ute på leting – igjen.

 • 10 år siden naturkatastrofen og ulykken i Fukushima

  Fukushima_liten

  For ti år siden ble vi minnet på hvor hardt naturkatastrofer kan ramme oss. 19.000 liv gikk tapt, én million hjem ødelagt og kritisk infrastruktur skylt vekk. Hva skjedde ved Fukushima for ti år siden?

 • Omfattende seismisk aktivitet på Island

  Header_liten_Island

  Islands befolkning har fått kjenne på sterke og hyppige jordskjelv i de siste dagene. Over 20.000 skjelv har vært registrert ved Reykjaneshalvøya siden 24. februar og NORSAR-ledede TURNkey har bidratt til kvalitetssikret deteksjon.

 • 51 år med Ikkespredningsavtalen for kjernevåpen

  Banner

  I dag, 5. mars, trådte Ikkespredningsavtalen for kjernevåpen i kraft for 51 år siden. Den åpnet for signatur i 1. juli 1968 og trådte i kraft 5. mars 1970. Avtalen beskrives som den viktigste nedrustnings- og våpenkontrollavtalen verden har for kjernevåpen.

 • Vil du jobbe hos NORSAR?

  Karriere

  Vil du være med på å gjøre samfunnet tryggere? Vi har nå tre ulike stillinger ledige. Stillingene kan passe for deg som er interessert i maskinlæring og Big Data, bygg og drift av våre stasjoner eller å styrke vår IT-infrastruktur.

 • #WomenInScience hos NORSAR

  Women

  11. februar feiret NORSAR den internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap: #WomenInScience. Gjennom uken intervjuet vi flere av våre kvinnelige kolleger.

 • 2020 – et annerledes år

  Innblikk: Anne

  Hele verden er enige om at 2020 ble et annerledes år – det ble det for NORSAR også. En pandemi har endret vår måte å samarbeide på. Trolig for alltid. Det er svært oppmuntrende å se hvor utholdende og løsningsorienterte teamet i NORSAR og våre samarbeidspartnere er.

 • Forskning for et sikkert Norge: Jordskjelvsonering gir store besparelser

  Innblikk: Soneringskart

  I mars 2020 lanserte vi i NORSAR et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Kartet gir utbyggere og storsamfunnet en mulighet til å spare milliarder av kroner på store utbyggingsprosjekter i årene som kommer. Etterspørselen i markedet har vært god, og så langt har Lillestrøm kommune, sentrale byggherrer og rådgivere tatt i bruk kartet.

 • Verifikasjon og nedrustning

  Innblikk: Verifikasjon

  NORSARs viktigste oppgave er arbeidet med ivaretakelsen av Prøvestansavtalen, ‘Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty’ (CTBT). Avtalen, som ble vedtatt i FN i 1996, forbyr alle kjernefysiske eksplosjoner og testing av kjernevåpen.

 • Fiberopptikk skal gi bedre varsling av snøskred

  Skredvarsling

  Det nye systemet er rimeligere og enklere å ta i bruk enn eksisterende systemer og det kan gi en mer nøyaktig deteksjon av snøskred. Skredvarslingssystemet, som er testet ut i Troms og Finnmark, skal også kunne brukes til å overvåke biltrafikk.

 • ACT - Accelerating CCS Technologies

  ENSURE

  ACT er et internasjonalt initiativ for å etablere karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) som et tiltak for å begrense global oppvarming.

 • Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden

  Utdeling

  NORSAR gratulerer Svein Mykkeltveit som ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Svein mottok ordenen for langvarig innsats innen kjernefysisk nedrustning og spesielt for arbeid relatert til Prøvestansavtalen, 'Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty' (CTBT).

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00