• Jordskjelvfaren i Lillestrøm er kartlagt

  Oversiktsbilde Lillestrøm

  Lillestrøm har som første norske kommune fått vurdert jordskjelvfaren med helt nye data til bruk i sin risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette baserer seg på NORSARs nasjonale soneringskart for jordskjelv som ble lansert i mars. NORSAR har med støtte fra Lillestrøm kommune utarbeidet analysen som har gitt flere viktige anbefalinger for kommunen.

 • Fagansvar for jordskjelv i Norge

  Hav

  Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

 • GoNorth!

  SPITS seismic station at Svalbard

  Dette er navnet på et bredt samarbeid om geoforskning i nordområdene.

 • TURNkey

  TURNkey

  NORSAR er leder for et stort EU finansiert forsknings- og utviklingsprosjekt med formål å gjøre europeiske byer sikrere mot jordskjelv. Dette skal skje gjennom å utvikle et informasjonssystem som skal muliggjøre varsling av jordskjelv og samhandling for rask respons fra publikum og redningsmannskaper.

 • Fare for nye atomprøvesprengninger?

  Nuclear explosion

  Stadig flere stater gir atomvåpen en mer sentral rolle i forsvarsplanleggingen sin. De ruster opp, både kvalitativt – gjennom mer avanserte våpen, og kvantitativt – gjennom å skaffe seg flere kjernevåpen.

 • LØRN.TECH podcast om jordskjelv

  LØRN.TECH

  NORSARs Volker Oye har blitt intervjuet av Silvija Seres i podcasten LØRN.TECH. I podcasten forklarer Volker mer om hvordan NORSAR jobber med jordskjelvforskning og hva forskningen kan brukes til.

 • NORSAR Software Suite 2019

  N2D Model

  NORSAR Software Suite 2019 introduserer det avanserte og kraftige NORSAR-2D Ray Modelling-verktøyet i en helt ny brukervennlig innpakning. Det er det første trinnet mot en full integrasjon i NORSAR Software Suite-rammeverket.

 • Indo-Norwegian project

  Indo-Norwegian project

  The earthquakes triggered by water level fluctuations of the Koyna and Warna reservoirs 200 km south of Mumbai are the world’s best known example of reservoir triggered seismicity (RTS).

 • Young Professionals Network

  YPN

  The Young Professionals Network (YPN) is a community of young scientists and technical professionals working on monitoring and verification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

 • NORSAR med i jordskjelvfilm

  Skjelvet. Bilde: Fantefilm.

  Søndag åpnet katastrofefilmen Skjelvet Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. NORSARs Conrad Lindholm skrev kronikken som inspirerte filmskaperne.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00