«Little Boy»
Den 6. august 1945 slapp USA bomben «Little Boy» over den japanske byen Hiroshima, da en fiskelandsby som også huset marinens hovedkvarter. Byens innbyggertall var 345.000 før det amerikanske B-12-flyet ankom. 

Bomben var fisjonsbasert, fikk sin eksplosive energi fra uranium-235 og den første uranbaserte detonasjonen i historien. Den skal ha veid 4,4 tonn og ha detonert med en sprengkraft tilsvarende mellom 13 og 16 kilotonn med TNT. «Little Boy» ble til gjennom det nå kjente, men da hemmelige, Manhattan-prosjektet. Over 130.000 forskere og teknikere skal ha arbeidet med å få ferdigstilt et kjernevåpen.

Extent of fire
Foto: U.S. Strategic Bombing Survey

70.000 ble drept av bombens sjokkbølger og inferno. Mellom 20.000 og 96.000 av skader og stråling i en periode på fire måneder etter eksplosjonen: totalt mellom 90.000 og 166.000. Hiroshima by estimerer at 237.000 mennesker døde enten direkte eller indirekte og rundt 70 % av byen ble ødelagt.

”The devastating blasts continue to haunt humanity and raise a challenging question: can we ever escape the destructive instinct that led to these horrific bombings?” 
– Lassina Zerbo, tidligere eksekutivsekretær i Prøvestansavtalens forberedende kommisjon, om bombingen av Hiroshima og Nagasaki

Prøvestansavtalen – 25 år med prøvestansmoratoriet
I 1996 ble Prøvestansavtalen vedtatt i FN. Prøvestansavtalen forbyr alle kjernefysiske prøvesprengninger og blir beskrevet som en hjørnestein i både norsk og internasjonalt nedrustningsarbeid. Avtalen har ikke formelt trådt i kraft, men har bidratt til et prøvestansmoratorium som har økt terskelen for videre utvikling av nåværende kjernevåpen, og et hinder for stater som kunne tenke seg å utvikle slike våpen.

Et globalt monitoreringssystem vil oppdage om noen prøvesprenger. Dette verdensomspennende verifikasjonsregimet overvåker overholdelse av avtalen, selv om den ikke har trådt i kraft.

25 år etter vedtakelsen har kun India (1998), Pakistan (1998) og Nord-Korea (2006, 2009, 2013 2016 og 2017) prøvesprengt. Til sammenligning ble over 2000 prøvesprengninger gjennomført mellom 1945 og 1996. Prøvestansavtalen har sikret at ikke radioaktiv stråling har skadet mennesker og natur; det er en seier og et steg i retningen av en verden fri for kjernevåpen.

Littleboy
«Little Boy»