I dag bygges Rogfasttunnelen som har som mål å gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland. Byggestart var i september 2021 og planlagt ferdigstillelse er sommeren 2031. Bokfjordtunnelen skal etter planen bli tre mil lang og på det dypeste ligge 392 meter under havet, og området er spesielt utsatt for jordskjelv. Hvorfor?

Jordskjelvfaren på Vestlandet
Til NRK forteller NORSARs administrerende direktør, Anne S. Lycke, at Vestlandet er spesielt utsatt for jordskjelv på grunn av to geologiske kjennetegn ved området. Det største jordskjelvpotensialet er knyttet til etterdønningene av mellom Norge og Storbritannia, rett utenfor Vestlandet. I tillegg hever landet seg fremdeles etter forrige istid. Langs de gamle forkastningene på Vestlandet beveger jordskorpen seg i en hengselsone. Det fører til bevegelse og jordskjelv. 

Volker Oye, NORSARs forskningsleder, legger til at vestkysten av Norge, området rundt Oslofjorden og andre områder i Norge er så utsatt for jordskjelv at man ikke kan legge problemstillingen til side.

Det vanligste spørsmålet vi får som eksperter på jordskjelv er «når kommer det store jordskjelvet?». Det er det vanskelig å svare på. Det kan være mellom i morgen og en million år. Det vi kan si noe om er hvor et jordskjelv trolig vil oppstå, hvilken magnitude det kan være snakk om, samt hvilket skadepotensiale som oppstår.

Å være forberedt på jordskjelv
Det krever innsikt for å være forberedt på jordskjelv. NORSAR sitter på ekspertkunnskap om jordskjelv, men for at denne kompetansen og ekspertisen skal komme til nytte i samfunnet jobber vi på ulike måter.

For NORSAR er det en del av hverdagen å informere publikum om jordskjelv. Vi formidler kunnskap til publikum om jordskjelv i Norge og større internasjonale jordskjelv som kan være av interesse for nordmenn på jordskjelv.no. Det er etablert en jordskjelvtelefon der publikum kan ringe inn dersom de merker noe de tror er et jordskjelv, eller lurer på noe om jordskjelv. 

Oversikt over jordskjelv i Norge mellom 1999 og 2019. Grafikk: NORSAR

I 2020 lanserte NORSAR et soneringskart som gir utbyggere og storsamfunnet muligheten til å spare milliarder av kroner på mer riktig dimensjonering for jordskjelv. Kunnskapsgrunnlaget er basert på vår omfattende forskning og kompetanse på seismisk risiko- og skadevurdering.

Vi hjelper kommuner med evaluere jordskjelv som scenario i risikovurderinger, også kjent som ROS-analyser. Lillestrøm var den første norske kommunen som benyttet seg av den nye dataene som ble presentert i soneringskartet. I et innlegg skrevet av NORSAR i Kommunalteknikk understrekte Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune:

– Når man ikke vet noe om den seismiske risikoen lokalt, må man dimensjonere for verst tenkelig scenario. Nå vet vi at Lillestrøm ikke har høy risiko og vi vil i fremtidige utbyggingsprosjekter benytte den nye soneringen for å gjennomføre en konkret utredning av områder vi vil bygge på. Mye tider på at vi kan spare tid og ressurser på å dimensjonere for faktisk risiko.

NORSARs samfunnsansvar
Ved å snakke om jordskjelvfarer i media og på egne kanaler håper vi å bidra til å styrke nordmenns kunnskap om jordskjelv og faren for jordskjelv i Norge. Vi mener kunnskap forplikter, og jordskjelv.no og soneringstjenesten er våre virkemidler for å tilgjengeliggjøre kunnskapen. Vi er glade for at Vegvesenet, etter å ha blitt opplyst om de seismiske farene i området, har bestemt seg for å bestille en jordskjelvrapport.

Jordskjelv i by er en av de tre hendelser i DSBs risikoanalyse for Norge med størst skadepotensiale. Likevel er jordskjelv den eneste naturfaren i Norge som ikke har et formelt eierskap. Det betyr at hvis ulykken er ute, er det ingen minister eller etat å peke for forberedelser og læring. NORSAR vil gjerne ha fagansvaret for å kartlegge, registrere og hjelpe samfunnet med forberedelser og forståelse av jordskjelv.