25 år med verdensomspennende verifikasjon
Avtalen forbyr alle atomprøvesprengninger og blir beskrevet som en hjørnestein i både norsk og internasjonalt nedrustningsarbeid. Avtalen har ikke formelt trådt i kraft, men har bidratt til et prøvestansmoratorium som har økt terskelen for videre utvikling og et hinder for stater som kunne tenke seg å utvikle atomvåpen. Vi har gjestet #PolyPod for å fortelle et større publikum om avtalens viktighet, hvordan teknikk møtte diplomati for å få til en avtale og verifikasjonsregimet i årene fremover.

  • I første episode møter du tidligere seniorrådgiver i NORSAR, Svein Mykkeltveit, som forteller om den tekniske delegasjonen Group of Scientific Experts som satt sammen i 20 år for å skissere og etablere et verdensomspennende verifikasjonsregime.
     
  • I episode to møter du vår administrerende direktør, Anne S. Lycke, som fokuserer mer på Prøvestansavtalen og verifikasjonsregimet i dag og hvilke muligheter som finnes for teknologisk overføring, samt hvilke utfordringer vi står overfor med et generasjonsskifte på teknisk side.

NORSAR og Prøvestansavtalen
I 1999 ble vi oppnevnt som nasjonalt datasenter for Prøvestansavtalens organisasjon i Wien av Stortinget. Det betyr at vi gir råd til norske myndigheter om saker knyttet til avtalen og ivaretar driften av seks målestasjoner på norsk territorium. Det ble da også bestemt av norske myndigheter at vi skal forholde seg til Prøvestansavtalen som om den var trådt i kraft.

Men historien starter før 1999. NORSAR er en av få institusjoner i Norge med inngående kunnskap og ekspertise om verifisering. Vi deltok tungt i forhandlingene knyttet til Prøvestansavtalen og har vært sentrale i utviklingen av avtalens verdensomspennende nettverk av målestasjoner. Å planlegge og oppnå enighet om nettverket under den kalde krigen var en stor utfordring og krevde fremragende teknologisk innsikt, samarbeidsevner og tålmodighet.