Under finner du intervjuene samlet:

Strukturgeolog Anna Maria Dichiarante fra Italia og har en mastergrad i strukturgeologi og geodynamikk og en doktorgrad i strukturgeologi fra Durham University.

Hva studerte du og hvorfor valgte du denne studieretningen?

Jeg studerte geologi. På videregående ble jeg fascinert over mineraler, steiner og vulkaner. Da jeg startet på universitetet forstod jeg raskt at det var prosessene som skaper og gjenskaper landskapet som var mest interessant. Strukturgeologi var et mer gjennomtenkt valg og relevant siden jeg er fra et område i Italia som har kjent på de ødeleggende konsekvensene av jordskjelv. Gjennom feltgeologi ønsket jeg å finne tegn på den slags hendelser og prøve å forstå mer.

Hva jobber du med i NORSAR?

Som en del av teamet for anvendt seismologi i NORSAR har jeg jobbet med forskjellige internasjonale forskningsprosjekter. Prosjekter som bruker seismisitet indusert av industrielle prosesser – som CO2-lagring, for å karakterisere undergrunnen. Jeg jobber også i risiko og skade-teamet, og vi samarbeider med kommuner for å evaluere potensiell fare for jordskjelv i Norge.

Har du tips til andre kvinner som vil inn i vitenskapen?

Å være en kvinne burde ikke være en hindring for å gå inn i vitenskapen. Det har ikke vært det for meg, på noen måte – og husk at du ikke er alene! Let etter et sunt og trygt arbeidsmiljø og vær støttende for dine kvinnelige kolleger. Hindringer kan komme på veien, men ha en sterk driv og bygg et vennlig arbeidsmiljø og du vil overkomme dem. Og nyt det!

Anna

Senior forskningsgeofysiker og fast stedfortreder i sin avdeling Tina Kaschwich har arbeidet hos oss i NORSAR i over 15 år og har i løpet av denne tiden hatt flere ulike stillinger.

Hva studerte du og hvorfor valgte du denne studieretningen?

Da jeg gikk på skolen ble det tidlig ganske klart at min styrke lå i fysikk og matematikk. Jeg stod egentlig kun foran tre valg da det var tid for å velge: arkitektur, design eller geofysikk. Etter noen runder så valgte jeg å studere geofysikk.

Hva jobber du med i NORSAR?

Jeg startet i NORSAR som postdoktor i et allerede påbegynt prosjekt og etter ett år ble jeg tilbudt en fast stilling som forsker i gruppen for seismisk modellering. I løpet av mine 15 år i NORSAR har jeg flyttet meg mellom stillinger i forskning, administrasjon og prosjektledelse kombinert med teknisk arbeid i ulike prosjekter. I 2020 ble jeg fast stedfortreder i Software Solutions-gruppen.

Har du tips til andre kvinner som vil inn i vitenskapen?

Vel, uavhengig av kjønn så er det å gå inn vitenskapen et valg som må tenkes godt igjennom. Det er viktig å ha tillit til dine egne ferdigheter, vilje til å diskutere, forsvare og prøve vitenskapelige idéer hele tiden. Om man er selvdreven og nysgjerrig er vitenskapen et ideelt valg.

Tina

Seismolog Federica Ghione fra Italia har en mastergrad i anvendt geologivitenskap fra Universitetet i Pavia og tar i dag en doktorgrad i seismisk risiko ved Universitetet i Oslo.

Hva studerte du og hvorfor valgte du denne studieretningen?

Jeg har en mastergrad i anvendt geologivitenskap fra Universitetet i Pavia, Italia.

Jeg har vært nysgjerrig og fascinert over naturvitenskap siden jeg var et barn. Jeg husker jeg lekte mye med og i naturen som ung.

På videregående ble jeg overrasket over jorden og dens mange prosesser. Allerede før jeg var ferdig på videregående visste jeg at jeg ville bli forsker.

Derfor var det ikke noe tvil da jeg startet på geologi ved Universitetet i Pavia for å bedre forstå nettopp disse prosessene, for å bidra til forskning for en tryggere verden.

Hva jobber du med i NORSAR?

Jeg jobber med seismisk fare og risiko. For et par måneder siden startet jeg på en doktorgrad i seismisk risiko ved Universitetet i Oslo med NORSAR. Målet med doktorgraden er å gjøre en seismisk risikovurdering av Oslo by.

Jeg er veldig glad for å jobbe med akkurat dette feltet, fordi det har så direkte konsekvenser for samfunnet. Målet til denne grenen av geologi er å minske skadepotensiale for jordskjelv – og derav styrke sikkerheten og livskvaliteten til alle i samfunnet.

Har du tips til andre kvinner som vil inn i vitenskapen?

Jeg anbefaler deg å stille spørsmål om alt og ikke stoppe om du ikke får svar eller ikke forstår. Spør, prøv og grav – gi aldri opp.

Federica

Norsk-amerikanske Annie Jerkins har en mastergrad i geofysikk fra Universitetet i Bergen og tar nå en doktorgrad i seismologi ved Universitetet i Oslo

Hva studerte du og hvorfor valgte du denne studieretningen?

Jeg har en mastergrad i geofysikk fra Universitet i Bergen og holder for tiden på med en doktorgrad i seismologi ved Universitetet i Oslo.

Grunnen til at jeg valgte å studere geofysikk og seismologi er at jeg alltid har synes at matte er spennende og liker hvordan dette kan anvendes på praktiske problemstillinger. Siden jeg var barn og så en vulkan på ferie i Lanzarote har jeg alltid hatt en fascinasjon for jordens indre krefter.

Hva jobber du med i NORSAR?

Jeg jobber som seismolog og tar som nevnt for tiden en doktorgrad i seismologi. Temaet på graden er forbedret forståelse av jordskjelv i Nordsjøen. Forståelsen av disse jordskjelvene er viktig for olje- og gassvirksomheten i området for eksempel.

Jeg har også tidligere vært en del av oppstarten til Young Professionals Network for Prøvestansorganisasjonen i Wien. Dette er et viktig initiativ som har som mål å sørge for at unge får tilstrekkelig kompetanse og nettverk for å jobbe videre med organisasjonen, som for tiden gjennomgår et generasjonsskifte.

Har du tips til andre kvinner som vil inn i vitenskapen?

Om du er kvinne og har en interesse for vitenskap synes jeg man skal gå denne veien!

Kvinner og menn har akkurat de samme forutsetningene for å lykkes med slikt arbeid. Jeg tror en god balanse mellom kvinner og menn i arbeidsmiljøer skaper en bedre dynamikk og bedre resultater. Det er allerede et økende antall kvinner i vitenskap, og i NORSAR har antallet kvinner økt drastisk de siste årene. Dette har definitiv ikke vært annet en positivt.

Annie