NORSAR søker informatiker/data scientist innenfor ‘big data’ utfordringer

NORSAR har kontinuerlige dataserier over rystelser i jorden for de siste 50 årene som hentes inn i sanntid fra hele verden. Vi har en unik kompetanse på bearbeiding og tolkning av slike data, og har utviklet verdens første automatiske tolkningssystem for deteksjon av prøvesprengninger og jordskjelv. I tillegg utforsker vi andre typer instrumentering som fiber optiske kabler for å registrere rystelser og ser på hvordan edge computing kombinert med ML kan gjøre slike system mer anvendbare.


Er du interessert i en spennende jobb innenfor IT-drift?

På NORSAR jobber vi med store datamengder, data som samles inn via egne målestasjoner, prosesseres, analyserer og monitoreres kontinuerlig i sanntid. I tillegg jobbes det med krevende forskningsprosjekt basert på store datasett. Ergo er vi helt avhengig av et stabilt, oppdatert, sikkert og optimalisert IT-nettverk, og en IT-drift som evner å jobbe både proaktivt med forbedringer og som raskt og effektivt kan ta tak når noe oppstår være seg alt fra hardwarefeil til sikkerhetsbrister.


NORSAR søker feltingeniør til å installere og drifte et nettverk av avansert måleutstyr

NORSAR jobber for å bidra til et sikrere samfunn og en tryggere verden. Derfor bygger og drifter vi avanserte målestasjoner på Svalbard, Bjørnøya, Hamar, Finnmark, Sydpolen osv. Stasjoner som lytter til jorden og atmosfæren for å detektere naturlige og menneskeskapte rystelser og bølgesignaler. Dermed kan vi oppdage og varsle om atomprøvesprengninger, jordskjelv, ras etc. Vi henter også inn data til forskningsprosjekter knyttet til klimamodeller, undergrunnslagring, beredskap osv.