Forskning for et sikrere Europa
NORSAR leder EU-prosjektet TURNkey som skal bidra til å redde menneskeliv og redusere fremtidige økonomiske kostnader i Europa. Jordskjelv er den naturfaren som fører til flest dødsfall og, etter kraftige stormer, bidrar til nest mest årlige økonomiske tap.

TURNkey er et treårig prosjekt som skal minske gapet mellom teoretiske rammeverk og praktisk bruk og gi råd til interessenter om skadebegrensning før, under og etter et ødeleggende jordskjelv. Slik skal TURNkey bidra til å minske jordskjelvrisiko og redusere mulige, fremtidige sosiale og økonomiske tap.

Halvveisvurdering
I februar møtte TURNkey-deltakere EU-kommisjonen til en halvveisvurdering av prosjektets progresjon. Det overordnede inntrykket er at prosjektet går godt.

De fleste satte milepæler for første rapportering er nådd og leveranser har blitt levert til tiden eller med korte utsettelser. Det har også vært noen utsettelser og endringer med tanke på arbeidsplan på grunn av Covid-19, men kommisjonen anerkjenner at det er utenfor prosjektets kontroll og roser ledelsen for god håndtering. Forsinkelsene har vært knyttet til installasjonen av seismiske sensorer. Likevel er de fleste sensorene installert og fortsatt tid igjen til ferdigstillelse før året er omme og det leverte arbeidet blir beskrevet som av høy vitenskapelig-teknologisk kvalitet.

Årlig samling
På grunn av COVID-19-restriksjoner var det ikke mulig å gjennomføre en fysisk samling av TURNkey-deltakere og samarbeidspartnere. Likevel deltok mer enn 60 personer på en full dag med digitale foredrag og arrangementer den 16. juni.

Eksterne deltakere fra det vitenskapelige rådgivningsstyret fra Japan og USA deltok for å lære mer om de ferskeste oppdateringene. Versjon 2.0 av TURNkey-plattformen ble presentert med en simulert hendelse og resultatene av en ny runde med intervjuer av interessentene i Testbeds ble diskutert blant alle partnere. I tillegg ble det gjennomført presentasjoner av andre lignende EU-prosjekter som RISE og SensEQuake.

Etter disse fikk en stor gruppe forskere en innovativ utfordring: å presentere deres forskning på kun 90 sekunder (med én slide til rådighet) for å oppsummere deres publikasjon.

Se opptak fra dagen:

TURNkey 2nd Consortium Meeting (June 16, 2021): Pitch Session on Earthquake Early Warning:
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLwkV99isV3rpQPdu_tUfa7k9pkSqZwhea

TURNkey 2nd Consortium Meeting (June 16, 2021): Pitch Session on Operational Earthquake Forecasting:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwkV99isV3rowMG9vsm9zg8OYoDPV7HIY

TURNkey 2nd Consortium Meeting (June 16, 2021): Pitch Session on Rapid Response to Earthquake:
​​​​​​​https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLwkV99isV3rqCIkrbO_oxcXY7aWrDnjN4