Island er den største vulkanske øyen i Nord-Atlanteren og ligger i en av de mest aktive vulkanske regionene i verden. Området opplever kontinuerlig seismisk aktivitet fordi det ligger på både den Eurasiske og Nord-amerikanske tektoniske platen. Platene, som beveger seg fra hverandre med 1 cm i året, er årsaken til vulkansk og tektonisk aktivitet på Island.

Rekjaneshalvøya, som ligger ytterst sør-vest på Island, har ligget relativt rolig de siste 800 årene, men opplevde økt aktivitet for 15 måneder siden. Det som startet med murring, har resultert i over 20.000 registrerte jordskjelv. Ved tidligere anledninger har man sett lignende økning i aktivitet før et vulkansk utbrudd. Det islandske meteorologiske kontor (IMO) skriver at rundt 30 jordskjelv hadde en styrke over 4.0 og ca. 200 med styrke over 3.0. Til å begynne med var svermen av jordskjelv spredt på hovedsakelig to klynger: Den første klyngen er nære det vulkanske systemet Fagradalsfjall og det andre i Krýsuvik. I dag har seismisiteten spredt seg til Eldvörp-Svartsengi-regionen.


Islandsverm
Reykjaneshalvøya: Kartet viser jordskjelvenes lokasjon de siste 48 timene (data er hentet fra Met Office) og gir et bilde på de vulkanske systemene som strekker seg nordøst-sørøst. Det meste av seismisiteten er sentrert rundt Fagradalsfjall-regionen. Kartet oppe til høyre viser plasseringen til de tektoniske platene på Island (RR = Reykjanes Ridge)
 

TURNkey: Europeisk samarbeid om jordskjelvrisiko
NORSAR leder det EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjektet TURNkey som jobber for å sikre samfunn for jordskjelv. Teamet består av 21 partnere, fordelt på ti europeiske land, og har som mål å gi vesentlige bidrag til jordskjelv prognoser, tidlig varsling og hurtig respons. Hovedproduktet som utvikles er en samhandlings- og informasjonsplattform for befolkningen og relevante organisasjoner. 

En del av TURNkey er å installere nye sensorer flere steder i Europa og ett av dem er Reykjaneshalvøya. TURNkey har sikret kvalitetsmålinger av den seismiske svermen, med de nye instrumentene, som startet med skjelvet på 5.7 i styrke den 24. februar.
 

TURNKey sensor
Kart over de ulike sensorene etablert av TURNkey i H2020
 

Deteksjon via smarttelefoner
En av partnerne i TURNkey har utviklet Earthquake Network app (EQN) som bruker smarttelefoner som et måleinstrument. EQN bygger på «crowdfunding» av informasjon via smarttelefoner for tidlig varsling av jordskjelv. Ideen er å bruke det innbygde akselerometeret i smarttelefoner for å detektere bevegelser indusert av jordskjelv i sanntid. Når et jordskjelv er detektert vil et varsel bli sendt til alle smarttelefoner i det utsatte området. Dersom du er på en gitt avstand fra skjelvets episenter så vil du motta et varsel på forhånd, slik kan du forberede deg før de skadelige bølgene fra jordskjelvet inntreffer.

 

TURNkey mobildeteksjon
TURNkey på LinkedIn: Kartet viser smarttelefoner rundt Reykjavik som har detektert M4.8 skjelvet fra 1. mars.

For mer informasjon on TURNkey-prosjektet: Earthquake-TURNkey (earthquake-turnkey.eu)