NORSAR er spesialister på seismologi og seismisk overvåkning. I over 50 år har vi samlet inn og lagret data fra jordskjelv og andre rystelser fra våre seismiske stasjoner. Disse dataene er digitalisert, og hendelser blir automatisk detektert. Dette utgjør et omfattende arkiv. Maskinlæring og kunstig intelligens for tolkning og bruk av disse dataene kan gi oss ny og bedre informasjon om jordens rystelser. Det historiske datamaterialet kan benyttes for å forbedre automatiske deteksjoner av hendelser, slik som jordskjelv og prøvesprengninger av atomvåpen.  

– Vi bruker maskinlæring innenfor flere områder allerede og vi ser gode resultater. Målet vårt er å være ledende i verden på å bruke maskinlæring for tolkning og bruk av seismologiske data. For å få det til er vi på utkikk etter de beste hodene innenfor feltet, og vi ser også etter partnere i prosjektet, sier viseadministrerende direktør, Arve E. Mjelva

Fra atomprøvesprengninger til rasutsatte fjellsider
NORSARs ekspertise på sanntidsmonitorering av seismiske hendelser brukes også til blant annet kartlegging av jordskjelvfare, ustabile fjellsider, vannlekkasjer og trygging av underjordiske lagre for CO2. Maskinlæring er allerede benyttet på flere av disse områdene i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. 

Oversikt over prosjekter som er igangsatt: 

  • Hendelsesdeteksjon. Sterkt forbedret automatisk deteksjon av hendelser og analysestøtte. Dette er et internasjonalt samarbeid med blant annet US Air Force Technical Applications Centre (AFTAC) og Los Alamos National Laboratory, begge basert i USA.
  • Seismiske data fra byer. GEObyIT der NORSAR, sammen med NGU, videreutvikler klassifisering av forkastninger fra satellittdata og hendelser fra seismiske data i byer. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet.
  • Tidlig varslingssystem. Målet er å utvikle varslingssystem for bevegelser i forbindelse med ulike typer skred og jordskjelv. For eksempel leire og varsling av snø- og fjellskred. Dette er prosjekter med partnere fra kommuner, industri og forskningsinstitusjoner. Det er blant annet samarbeid med Alcatel for arbeid med fiberteknologi.
  • Overvåkning av rasutsatte fjellsider. Klassifisering av hendelser som sprekkdannelse og steinskred. Det utsatte fjellpartiet Åkneset i Geirangerfjorden overvåkes. Dette er et prosjekt med NVE.
  • Vannlekkasjer. Deteksjon av lekkasjer i lavtrykksvannledninger. Sortere og klassifisere store datamengder fra fiberteknologi. Dette er et prosjekt i samarbeid med Hallingplast, og et prosjekt, LeakNor, med støtte fra Forskningsrådet.

NORSAR er på utkikk etter flere kloke hoder innenfor feltet maskinlæring og kunstig intelligens. Ta kontakt med oss om vil vite mer.