Prøvestansavtalen forbyr alle kjernefysiske sprengninger og belager seg på et internasjonalt verifikasjonsregime for å kunne kontrollere staters overholdelse av avtalen. Det er derfor en forutsetning at teknologiene for detektering etableres og styrkes hos signatarstatene. 

De norske og kasakhstanske delegasjonene møttes under forarbeidet til Prøvestansavtalen på 1990-tallet i Genève. NORSAR var en del av den norske delegasjonen til forarbeidet av avtalen som åpnet for signaturer i 1996. De kasakhstanske kollegene hadde behov for assistanse til å etablere kunnskap og programvare for analyse av digitale data fra sine seismiske arrayer og enkelstasjoner. Samarbeidet resulterte i flere møter i Norge, Kasakhstan, Østerrike og Ukraina, og ble starten på et langvarig kompetanse- og teknologisamarbeid mellom NORSAR og Sentral-Asia.

I 2006 startet samarbeidet mellom Norge og Kirgisistan. Prosjektet bidro til teknisk oppgradering av Kirgisistans seismiske nettverk fra analoge til digitale registreringer og var det første offisielle prosjektet finansiert Utenriksdepartementet (UD).

Det andre UD-finansierte prosjektet var med Kasakhstan og startet i 2010. Det ble da etablert et internasjonalt opplæringssenter ved det nasjonale datasenteret i Almaty. Senteret har videreutdannet medarbeidere fra Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan i digital seismologi og metoder for analyse av data relatert til Prøvestansavtalen. God opplæring sikrer gode analyser. Over 100 personer har vært gjennom kurset som vanligvis varer i én måned.

Den norske støtten la grunnlaget for et utvidet samarbeid med etablering av felles kataloger over hendelser i regionen. Kunnskapen som erverves er viktig for å fremme det faglige samarbeidet og bidrar til å styrke verifikasjonsregimet – og dermed grunnlaget for Prøvestansavtalens troverdighet på lang sikt.

Kjernefysiske prøvesprengninger i Sentral-Asia 
Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan, Kirgisistan og Turkmenistan er alle tidligere sovjetiske republikker som har signert og ratifisert Prøvestansavtalen. Spesielt Kasakhstan har fått kjenne på konsekvensene av kjernefysiske prøvesprengninger da Sovjetunionen prøvesprengte i Semipalatinsk øst i landet i perioden 1949-1989. Det ble gjennomført i alt 456 tester (116 atmosfæriske og 340 underjordiske).

Semipalatinsk
To krater ved to teststeder for underjordiske prøvesprengninger i testområdet nær Semipalatinsk (i dag heter byen Semei og ligger ca. 150 km fra testområdet), Kasakhstan (2010). Foto: NORSAR/Schweitzer

Kasakhstan tok tydelig grep da de erklærte sin uavhengighet i 1991. Da feltet for prøvesprengninger ble avviklet ble alle kjernevåpen returnert til Russland og Kasakhstan sluttet seg til Ikkespredningsavtalen. Landet ble en tydelig stemme i det globale nedrustningsarbeidet. 

I 2000 ble den internasjonale konferansen Monitoring of Nuclear Tests and their Consequences etablert og siden har konferansen blitt arrangert i Kasakhstan annethvert år. Konferansen har siden 2010 fått finansiell støtte fra Norge og blitt en viktig møteplass for partene i Prøvestansavtalen. På grunn av COVID-19 ble ikke konferansen gjennomført i 2020. 

Én teknologi – flere muligheter
NORSAR rapporterer om jordskjelv fra hele verden, samt risiko- og sårbarhetsanalyser for jordskjelv i Norge. Denne kunnskapen er tilegnet fra blant annet rollen som nasjonalt datasenter for Prøvestansavtalen. 

Teknologiutvikling og kompetansebygging i Sentral-Asia fører til styrket jordskjelvregistrering og -kunnskap. Arbeidet som gjøres i teknologisamarbeidet legger grunnlag for bedre og harmoniserte jordskjelvregistreringer og -kataloger for regionen. Det er et fremskritt at disse deles og kombineres til en felles katalog for felles interesser. Jordskjelv kjenner ingen landegrenser. 

Vi byr på vår kompetanse og har i retur lært mye om sterke jordskjelv og deres konsekvenser, som vi ikke kan lære fra vår langt mindre aktive region.

Nåværende prosjekt utløper i 2021 og vi håper å fortsette samarbeidet i årene som kommer.