Forsking og ny kunnskap er en av bærebjelkene for norsk aktivitet og nærvær i Antarktis og viktig i traktatsamarbeidet. I slutten av januar besøkte vår viseadministrerende direktør Arve E. Mjelva og avdelingsdirektør Jon Magnus Christiansen Dronning Maud Land og Trollstasjonen. Besøket ble gjennomført sammen med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og ledere og forskere fra andre institusjoner som en del av en studietur arrangert av Norsk Polarinstitutt. Deltagerne fikk inngående kjennskap til forskningen som utføres og, ikke minst, planene for den nødvendige oppgraderingen av Trollstasjonen.

Antarktis er langt borte. Fra Oslo til Antarktis er det rundt 14.000 km, det er øde og somrene er korte. Dette gjør det både kostbart og krevende å drifte Trollstasjonen. Arve, som var i Antarktis for første gang, sier:

Jeg er imponert over hvordan Norsk Polarinstitutt drifter stasjonen på vegne av Norge og ikke minst den profesjonelle håndteringen av logistikk. De er veldig behjelpelige, og det er noe vi verdsetter høyt i samarbeidet om ny forskningsinfrastruktur. Alt vi gjør her nede må planlegges nøye og i god tid og koordineres med Norsk Polarinstitutt.

Styrker klimaforskningen
Med sin rene luft og store mengder is er Antarktis godt egnet som et laboratorium for det globale klimasystemet. For NORSAR var formålet med turen å fastsette endelig lokasjon for nye og avanserte måleinstrumenter, verdens sydligste av sitt slag på fast fjell. Infrastrukturen er en del av Troll observasjonsnettverk (TONe), et moderne observasjonsnettverk i Dronning Maud Land ledet av Polarinstituttet. 

Dronning Maud Land er en velegnet lokasjon med fast fjell og god avstand fra kysten. Til sammenligning får stasjonene langs kysten mye støy fra havet, mens stasjonene på is får utfordringer med at isen påvirker signalene. NORSAR har hatt et enkelt seismometer med kallenavnet «Lille trille» plassert i Dronning Maud Land siden 2012. Vi utvider nå til flere slike sensorer i en bestemt formasjon, en såkalt «array», som vil gi betydelig bedre data til å kartlegge bevegelser i den store iskappen, samt å varsle både om seismisk aktivitet i Antarktis, men også jordskjelv over hele kloden. Til sammen gir dette viktige bidrag til klimaforskningen.

I tillegg til målinger av seismiske rystelser, skal det installeres infralydinstrumenter som måler lyder i atmosfæren og som kan gi viktige data til vær og klimamodeller.  

En container med utstyr har ankommet iskanten med båt, og logistikken er per i dag i rute til målet om å kunne hente ut data fra 2025. 

Antarktis

Viktig at infrastrukturen kan tas i bruk
TONe-prosjektet er en viktig nasjonal satsning, finansiert av Forskningsrådet, som vil gi unike muligheter for norsk og internasjonal forskning. NORSAR er, i likhet med andre forskningsinstitusjoner, avhengig av ekstern finansiering for å drive forskning. Utnyttelsen vil derfor være avhengig av tilgang til finansiering.  Vår administrerende direktør, Anne Strømmen Lycke, sier følgende om situasjonen:

Ny stasjon og ny forskningsinfrastruktur er tidenes største investering i norsk antarktisforskning, og det må følges opp med en egen satsning på forskning som gjør det mulig å ta ut verdien av investeringene.