En seismisk stasjon registrerer data om jordskjelvog bølger i jordskorpen. Foruten jordskjelv kan bevegelser i is (isskjelv) eksplosjoner, sprengninger i gruver eller tunneler, ras og store ulykker fungere som seismiske kilder. Bølgene kan brukes til å finne posisjonen til, lokalisere kilden, og undersøke den geologiske strukturen. 

Troll har hatt seismisk overvåkning siden stasjonen ble montert i 2012. Stasjonen eies av det norske forskningsinstituttet NORSAR, som spesialiserer seg på seismologi og seismisk overvåkning. Da installasjonen ble satt opp på Troll, var det den første permanente seismiske installasjon ved den norske stasjonen i Antarktis. Da hadde NORSAR lenge arbeidet for å opprette en permanent norsk, seismisk målestasjon i Antarktis, forteller Johannes Schweitzer fra NORSAR. 

- De fleste seismiske stasjoner i Antarktis er installert på breis. Disse beveger seg med isen og registrerer uønskede signalrefleksjoner fra undersiden av breene, opplyser Johannes Schweitzer fra NORSAR. 

De første seismiske dataene fra stasjonen stammer fra 5. februar 2012 og siden den gangen har NORSAR registrert jordbunnsbevegelser ved Troll.

Det seismiske bølgefeltet på installasjonen på Troll blir registrert i alle tre retninger, vertikalt, nord-sør og øst-vest, med 100 datapunkter per sekund. Alle dataene blir kontinuerlig overført via Trolls satellittanlegg til NORSAR, som videresender dataene til et integrert europeisk dataarkiv  (EIDA, https://eida.geo.uib.no/webdc3/) Derfra er alle dataene fritt tilgjengelig for hele det globale seismologiske miljø. 

NORSAR sin installasjon på Troll har fått navnet «Lille trille». Den er plassert på toppen av Nonshøgda. Der er det lett tilgang til strøm og datakabler, det er på fast fjell, og god avstand til mulige støykilder, som stasjonsbygningen som huser personell hele året.

Lille Trille

"Lille Trille"

NORSAR opplyser at stasjonen leverer mye interessant – og viktig - data om bevegelser i jordskorpa.  

- Vi ser mange jordskjelv fra den sørlige halvkule, og noen fra selve Antarktis. Når temperaturen går ned, fryser breene rundt Troll og vi observerer da hyppige små is-skjelv. Vi har også observert og lokalisert bevegelser i Fimbulisen og følget isfjell flyter langs kysten av Dronning Maud Land.

Ansatte fra Norsk Polarinstitutt som befinner seg på Troll, både sommerpersonell og overvintrere, bistår i drift av den seismiske stasjonen ved behov. 

- Hvis noe utforutsett har hendt, for eksempel ved brudd i datastrøm eller lignende, har teknisk personale fra polarinstituttet som er på Troll bistått med feilsøking og fiksing. 

Ellers har stasjonen tikket og gått og samlet data gjennom 10 år.

- Samarbeidet er veldig godt og har altså nå resultert i at vi har fått invilget Troll Observing Network (TONE) søknaden der NORSAR utvider sin observasjonskapasitet med en seismisk- og infralyd-array, forteller forskningskoordinator Christina A. Pedersen ved Norsk Polarinstitutt.

Les mer om TONE her.