Gjennom over femti år med overvåkning av kjernefysiske prøvesprengninger har NORSAR blitt et ledende kompetansesenter for naturvitenskapelig forskning på feltet. Nå utvider vi vår kapasitet innen politisk analyse, og er stolte over å annonsere at vi har med oss statsviter og fredsforsker Kjølv Egeland på laget. 

Kjølv Egeland begynte som seniorforsker på NORSAR på fulltid høsten 2023. Han er utdannet statsviter, og har fordypet seg i politikken rundt atomnedrustning og internasjonal sikkerhet gjennom studier ved både Universitetet i Oslo, University of Oxford og Sciences Po i Paris. Kjølvs prisvinnende forskning er publisert i anerkjente tidsskrifter som International Affairs, Contemporary Security Policy og Security Studies, og doktoravhandlingen hans fokuserte på utviklingen til internasjonale institusjoner for atomnedrustning. Kombinert med den tekniske ekspertisen NORSAR allerede innehar, danner dette et solid grunnlag for spennende tverrfaglig forskning på feltet. 

 

Jeg gleder meg veldig til å bli med i det fantastiske teamet hos NORSAR. Jeg ser frem til å jobbe med tverrfaglige prosjekter i krysningspunktet mellom atomnedrustningspolitikk, verifikasjon og folkerett, og tror NORSAR er det perfekte stedet for det. 

 

Arbeidet er allerede i full gang. Tidligere i høst ble NORSAR, sammen med Sciences Po og the Hamburg Institute for Peace Research and Security, tildelt et forskningsstipend fra Carnegie Corporation of New York. Prosjektet skal bidra til økt forståelse for dynamikken i atomallianser ved å kartlegge understatlige aktørers påvirkning på atomvåpenpolitikken til USA og andre NATO-land, og NORSAR forsker på Norge. 

Les også: Avtalen om prøvesprengninger er under press (Kjølv Egeland og Tormod Kværna)

Lytt til #PolyPod med Kjølv og Thomas Nilsen, redaktør i Barents Observer: Er atomsikkerheten i nord truet? 

NORSAR og atomprøvespregninger

NORSARs kjernevirksomhet er overvåking av mulige atomprøvesprengninger, og siden 1999 har vi vært norsk nasjonalt datasenter for Prøvestansavtalen (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT). Vi rådgir norske myndigheter om saker knyttet til overholdelsen av avtalen og ivaretar driften av seks internasjonale overvåkingsstasjoner på norsk territorium.