I desember 2023 mottok NORSAR sertifikatet på at stiftelsens styringssystemer tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet. Kundene våre kan nå med enda større trygghet vite at vi opererer med effektive systemer som sikrer kvalitet i vår virksomhet.

I løpet av 2022 og 2023 har vårt styringssystem gjennomgått en revisjon med mål om å forbedre kvaliteten og effektiviteten i alle våre arbeidsprosesser. ISO 9001:2015-sertifiseringen bekrefter at vårt ledelsessystem er i samsvar med de høyeste internasjonale standardene for kvalitetsstyring og at vi opererer i samsvar med pålagte og lovbestemte krav.

- Vi i NORSAR har et sterkt fokus på kvalitet, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet, men det er alltid rom for forbedringer. Prosessen med ISO-sertifisering har vært en verdifull mulighet for oss til å jobbe mer systematisk med å forbedre vårt styringssystem, samt å sikre at prosessene våre fungerer som de skal, sier administrerende direktør Anne Strømmen Lycke.

Sertifiseringen er gjennomført av DNV.