I sitt doktorgradsarbeid har Annie og kolleger forsket på seismisk aktivitet i Nordsjøen. Nordsjøen er et unikt område, både grunnet potensialet for CO2-lagring i fremtiden og for dagens olje- og gassvirksomhet. Avhandlingen foretar en grundig analyse av jordskjelvaktiviteten i Nordsjøen.  

Noen områder i Nordsjøen har forhøyet seismisk aktivitet, for eksempel den 300 km lange Vikinggraben, og den nordlige delen av sjøen. Til tross for at skjelvene typisk ikke er så kraftige, har flere betydelige jordskjelv forekommet, blant annet et med styrke 5.1 i mars 2022. Innsikt i disse hendelsene er nødvendig for å kunne foreta helhetlige risikovurderinger ved utbygging av infrastruktur i området. Avhandlingen tar for seg begrensningene ved dagens analysemetoder og de høye usikkerhetene knyttet til lokaliseringen av jordskjelv. Disse usikkerhetene skyldes både stasjonsnettverket og bruken av overforenklede modeller.  

Prøveforelesning
I forkant av disputasen holdt Annie en prøveforelesning i utnyttelse av geotermisk energi og seismisitet (geothermal energy exploitation and seismicity). Foto: NORSAR

Det har vært fint og lærerikt å jobbe med eksperter fra både NORSAR og Universitetet i Bergen gjennom NNSN-prosjektet. Arbeidet har føltes meningsfylt, og en forbedret forståelse for jordskjelv i Nordsjøen er, for eksempel, viktig i forbindelse med storskala CO2-lagring. 

Annies doktorgrad ble avlagt ved Institutt for geofag under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo. Veilederne hennes var forskningsleder på NORSAR Volker Oye, prof. Valerie Maupin (UiO), prof. Lars Ottemöller (UiB) og Felix Halpaap (UiB). 

Les mer om disputasen her: Disputas - Annie Elisabeth Jerkins.

Vi gratulerer så mye!