Økt forståelse av den faste jord, kryosfæren og atmosfæren 

NORSAR har målt rystelser fra Troll i mange år ved hjelp av ett enkelt instrument. Gjennom TONe-prosjektet skal det etableres ny infrastruktur på Troll for å måle rystelser i bakken og bølger i luften, og på Antarktisdagen i år feirer vi at vår utstyrsforsendelse til Troll endelig er på vei. 

Gjennom prosjektet vil datainnsamlingen bli forsterket betydelig og forståelsen av hva som skjer utvidet. Fra 2025 vil de nye instrumentene levere helt ny data til spennende tverrfaglig forskning i Antarktis, og bidra til en bedre forståelse av den faste jord, kryosfæren og atmosfæren. 

Lille Trille
“Lille Trille” er plassert på fast fjell på toppen av Nonshøgda med lett tilgang til strøm og datakabler, samt god avstand til mulige støykilder, som stasjonsbygningen som huser personell hele året. Navnet kommer fra en hendelse under installasjonen, da dekselet til seismometeret trillet nedover fjellskrenten så personale fra Polarinstituttet måtte løpe etter for å hente det. Foto: NORSAR

Vårt bidrag til prosjektet består av å bygge en seismisk array og en infralyd array ved Troll. En array er en gruppe instrumenter som står i bestemt formasjon for å bedre informasjon og presisjonen i målingene. Seismiske instrumenter registrerer rystelser i bakken, mens infralyd registrerer bølger i luften med frekvens under 20 Hz.  

Seismiske observasjoner sier noe om bevegelser i jordskorpa. Jordskjelv og andre kilder generer ulike typer seismiske bølger som forplanter seg gjennom grunnfjellet. Disse bølgene kan måles og benyttes til å si noe om både kilden og strukturen i grunnen. I Antarktis genererer isfjell som kolliderer med kontinentet også seismisk signal. 

Infralyd kan ikke høres av det menneskelige øret, men kan bære over store avstander. Naturlige fenomener som lager infralyd inkluderer vulkanutbrudd, jordskjelv, meteorer og uvær. Med infralyd skal vi måle lydbølger i de øvre lagene i atmosfæren. Dette gir informasjon om atmosfærens dynamikk og vertikal kobling mellom disse lagene i atmosfæren. Disse målingene vil sammen med de andre atmosfære observatoriene bidra til å øke vår forståelse av prosessene i atmosfæren.  

Lang vei – krever god planlegging 

Etter 10 måneder med planlegging, innkjøp, grundig testing og pakking er kontaineren med utstyret som skal installeres ved Troll endelig sendt fra Kjeller. I bagasjen er det ni tonn utstyr - blant annet ti seismometer, støydemping, datamaskiner, utstyr for nettverk og strøm, reservedeler, verktøy og hele 4,5 kilometer med kobberkabler. 

Det er ikke bare å gå på butikken i Antarktis, vi må være helt sikre på at alt med og at utstyret faktisk fungerer. Vi har hatt omfattende testing både her på Kjeller, men også på Stendammen, stasjonen vår på Løten.

Jon Magnus Christensen foran Lille Trille på Troll
Avdelingsleder for Nasjonalt datasenter på NORSAR, Jon Magnus Christensen, foran Lille Trille på Troll i 2022. Foto: NORSAR

Det er rundt 14.000 km fra Oslo til Antarktis. Først sendes kontaineren med tog og trailer til Tromsø. Der skal den lastes over på båt, og blir så først fraktet til Cape Town i Sør-Afrika, før ferden går videre til kysten av Antarktis. Derfra er det 20 mil til Trollstasjonen, og dit vil kontaineren bli transportert med beltevogn. Det er forventet at kontaineren vil nå stasjonen i løpet av februar 2024. Hva skjer så? 

Planen er at Polarinstituttet skal bidra med at rørene kommer i bakken før vinteren, så drar vi i NORSAR ned neste sommersesong i Antarktis, altså i januar 2025, for å installere instrumentene.

Det er dermed fremdeles en stund til infrastrukturen er på plass og kan tas i bruk, men vi på NORSAR er veldig glade for å ha fullført første del av prosjektet. Store deler av året har gått til forberedelser av forsendelsene, og en stor milepæl er nådd, derfor feirer vi at kontaineren har begynt på reiseruten sin i dag, på selveste Antarktisdagen! 

Se video av forberedelsene på NORSAR her:

 

troll observasjonsnettverk (Tone)

TONe er et toppmoderne, multiplattform, multidisiplinært distribuert observasjonsnettverk som vil etableres på og rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, i et av de mest datafattige områdene i Antarktis. Infrastrukturen vil styrke Norges posisjon innenfor Antarktisforskning og -overvåkning, og vil gi norske og internasjonale forskere tilgang til observasjonsdata som grunnlag for ny samfunnsnyttig kunnskap. 

TONes  infrastruktur ønsker å legge rette for bedre og mer omfattende atmosfæriske, kryosfæriske, marine og jordobservasjoner fra områdene rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis. TONe består av åtte observatorier hvorav NORSAR er ansvarlig for to av disse, nemlig våre planlagte seismisk og infralyd arrayer. I tillegg er det en dronetjeneste og et datasystem.  

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Norsk Polarinstitutt.  

Les mer her: TONe - Norsk Polarinstitutt