Anne-Cathrine Nilsen startet 1. september i driftsavdelingen som senior feltingeniør. Hun er utdannet fysiker fra NTNU, og i NORSAR vil hun bidra til drift og vedlikehold av våre målestasjoner på blant annet Svalbard, Jan Mayen, Hamar og i Karasjok. De avanserte stasjonene lytter til jorden og atmosfæren for å oppdage atomprøvesprengninger, jordskjelv, ras og andre naturlige eller menneskeskapte hendelser. 

Til NORSAR tar Anne-Cathrine med seg lang erfaring fra blant andre NILU og Norsk Polarinstitutt. Hun har bred kompetanse innenfor måleteknikk og drift av vitenskapelige instrumenter, og vi er veldig glade for å ha fått henne med på laget! 

Jeg har alltid vært glad i praktisk anvendt fysikk, og synes det er fascinerende at enkel fysikk kan skape superavanserte måleinstrumenter. Derfor gleder jeg meg til å jobbe med instrumenter ute i felt for NORSAR! 

I tillegg drift av eksisterende stasjoner, vil hennes arbeidsoppgaver også være knyttet til planlegging og utbygging av ny infrastruktur til forskning. Hun vil blant annet jobbe tett på utviklingen av Troll observasjonsnettverk (TONe) i Dronning Maud Land på Antarktis.

TONe er et toppmoderne, multiplattform, multidistribuert observasjonsnettverk som etableres på og rundt den norske forskningsstasjonen Troll, og prosjektet er ledet av Norsk Polarinstitutt. NORSAR har siden 2012 målt rystelser fra Troll, men ønsker å forsterke datainnsamlingen betydelig gjennom TONe-prosjektet ved å bygge ut array for å måle både seismiske og infralydsignaler i løpet av de neste fem årene. 

Troll
Forskningsstasjonen Troll ligger i Dronning Maud Land på Antarktis. Foto: NORSAR

Jeg har jobbet en del i polare strøk tidligere, og blant annet bodd fire år i Ny-Ålesund på Svalbard i løpet av tiden i Norsk Polarinstitutt. Med tanke på beliggenheten til NORSARs stasjoner ser jeg frem til alle turer ut i felt som jobben medfører - jeg trives nemlig litt utenfor allfarvei, og aller helst der det er kaldt! 

 

Vi ønsker Anne-Cathrine velkommen til oss i NORSAR, og ser frem til å jobbe sammen på våre prosjekter!