Våre seismologer har analysert data fra det finske seismiske nettverket, inkludert en gruppe av sensorer kalt FINES array. Dataene viser en tydelig hendelse klokken 01:20, finsk tid, som samsvarer godt med tidspunktet da media melder om et trykkfall i gassrørledningen. Vi kan ikke fastslå om hendelsen var forårsaket av et plutselig utslipp av gass under høyt trykk, på grunn av brudd på rørledningen, eller fra detonasjon av et eksplosiv.

Figuren under viser tydelige seismiske signaler fra FINES array i det sørlige Finland. Beregninger viser at signalet kommer fra sørvest for FINES. P-bølger og S-bølger er ulike typer seismiske bølger, som beveger seg med forskjellige hastigheter. P-bølgen er den første som kommer, og S-bølgen noe senere. Vi kan bruke disse bølgene til å estimere et sted, opprinnelsestidspunkt og størrelse på hendelsen. En seismisk gruppe av sensorer som FINES, består av flere sensorer plassert i en bestemt konfigurasjon, som kan brukes til å forbedre deteksjonen, eller søke etter retningen til et bestemt signal. De to strålene viser derfor P-bølge- og S-bølgesignalene for vår estimerte plassering.

FINES beams

Hendelsen er lokalisert til omtrent 40 km nord for Paldiski i Estland, nær der Baltic Connector-rørledningen krysser Nord Stream 1-rørledningen. Størrelsen av hendelsen er estimert til 1,0, som er mye lavere enn Nord Stream-eksplosjonene som ble oppdaget i september 2022.
Både plasserings- og størrelsesestimater er forbundet med usikkerhet.

Baltic connector 

Ytterligere analyse av dataene pågår.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor ble ikke hendelsen oppdaget tidligere?
Årsaken er at hendelsen var relativt liten – den har en størrelsesorden på omtrent 1. Vi fant den når vi analyserte data fra FINES, som er en gruppe av seismiske sensorer og en del av internasjonale overvåkingssystemet (IMS) under Prøvestansavtalen (CTBT)). NORSAR har ekspertise innen behandling av seismiske data fra slike grupper av sensorer som kan brukes til å identifisere svake signaler. Vi har diskutert funnene våre med andre seismologiske institutter fra Norden, og det er bred enighet om funnene.

Hva viser bølgeformen?
Figuren viser P-bølge- og S-bølgesignalene registrert av sensorene i FINES i Finland. P-bølger og S-bølger er to typer seismiske bølger, som beveger seg med ulik hastighet. P-bølgen er den raskeste. Vi kan bruke disse bølgene til å estimere sted, opprinnelsestidspunkt og størrelse på hendelsen. Ved å bruke en seismisk gruppe av sensorer som er plassert i en bestemt konfigurasjon slik som FINES, kan vi forbedre signaler fra ulike steder og dermed få en bedre deteksjon. De to 'strålene' viser derfor de forbedrede P-bølge- og S-bølgesignalene for vår estimerte plassering.

Var det definitivt en eksplosjon?
Det var en plutselig energiutløsning som forårsaket et eksplosivt signal. Vi kan ikke være sikre på den eksakte årsaken – for eksempel plutselig brudd på rørledningen eller detonering av en eksplosiv ladning.

Hva var styrken på hendelsen?
Den seismiske hendelsen hadde en styrke på omtrent 1 på Richters skala. Vi estimerer fortsatt hva dette betyr i form av et eksplosivt utbytte, men vi er sikre på at det tilsvarer mindre enn 100 kg TNT. Den plutselige utløsningen av trykk på rørledningen bidrar til dette størrelsesestimatet, og det er mange ukjente i dette estimatet.