Vi har implementert tre endringer i Sonerngskart. Tanken bak endringe er å gjøre Soneringskart mer brukervennlig.

Følgende endringer er foretatt:

  • Det er nå mulig å bruke matrikkelnummer på lik linje med gateadresse i søkekriteriet. Dette er nyttig når det ikke finnes gateadresse for eksempel for en tomt.
  • I Info-knappen for hver «Input paramer» er informasjon og referanser til Eurokode 8 inkludert.
  • Rapporten er forenklet og sammendraget er nå tilgjengelig på norsk.

Vi håper du finner dette nyttig!

Sendt gjerne tilbakemeldinger på soneringskart@norsar.no.