Øygarden; Er et stort jordskjelv mulig? Er det sannsynlig? Hvilke virkninger kan det ha?

Author(s):

Lindholm, C

Year:2014
Type:Talk / Poster
Reference:Presentasjon for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Bergen, June 2014.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00