Thomas Kuhn etter 50 år: En platetektonisk innfallsvinkel.

Author(s):

Bungum, H. & O. Eldholm

Year:2014
Type:Journal
Reference:Nytt Norsk Tidsskrift, 1, 44-53.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00