Thomas Kuhn etter 50 år: En platetektonisk innfallsvinkel

Author(s):

Bungum, H., Eldholm, O.

Year:2014
Type:Journal
Reference:Nytt Norsk Tidsskrift, 1, 43-52

Denne artikkelen bidrar med en diskusjon om i hvilken grad platetektonikken passer inn i Thomas Kuhns paradigme-teoretiske idéverden.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00