• ACT - Accelerating CCS Technologies

    ENSURE

    ACT er et internasjonalt initiativ for å etablere karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) som et tiltak for å begrense global oppvarming.

  • Interessen for CCS skyter fart i Europa

    Liten CCS

    Klimatoppmøtet i Glasgow er gjennomført. Karbonfangst- og lagring (CCS) oppfattes som en avgjørende løsning for å nå de skjerpede klimamålene i Europa. Med etableringen av Langskip er verdens øyne rettet mot Norge. Nå skal norske NORSAR lede et prestisjeprosjekt om sikker lagring i samarbeid med flere internasjonale aktører.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00