I 2022 utvidet vi målestasjonen i Hornsund fra et målepunkt til fem (fire nye). Arrayen er et bidrag til SIOS Svalbard Integrated Arctic Earth Observing system. Arbeidet er gjort i samarbeid med den polske forskningsstasjonen.