Avtalen trådte i kraft 15. juni og dannet grunnlaget for bygging og påfølgende drift av et stort seismisk anlegg i Norge. NORSAR ble etablert, og byggingen av den seismiske arraystasjonen NOA nær Hamar i Sørøst-Norge startet. Stasjonen ble fullført i 1970.

Avtalen var basert på en utveksling av noter mellom den amerikanske ambassadøren i Norge Margaret Joy Tibbets og den norske utenriksministeren John Lyng, og dannet grunnlaget for byggingen.

Avtalen spesifiserte at formålet med installasjonen var seismologisk forskning og eksperimentering, først og fremst innen deteksjonsseismologi. Samtidig ga avtalen rom for at anlegget kunne brukes til uavhengig forskning etter den norske regjeringens forgodtbefinnende. Et rammeverk for finansiering av bygging og drift av arraystasjonen ble også spesifisert.

Samarbeidende institusjoner fikk fullmakt fra begge sider til å inngå administrative avtaler for å gjennomføre detaljene i avtalen. I USA var Advanced Research Projects Agency (ARPA) samarbeidende institusjon, mens Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) hadde ansvaret på norsk side. I 1970 fikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) ansvaret for anlegget. Dette ansvaret ble overført til Norges forskningsråd i 1993, og i 1999 til den uavhengige stiftelsen NORSAR.

Avtalen vil forbli i kraft til den er sagt opp av en av partene, med ett års skriftlig varsel.