Vi har implementert en SSO (Single Sign-On) løsning for enklere bruk av Soneringsportalen. Løsningen er testet ut hos en pilotkunde med gode resultater. Dette medfører at tilgang til Soneringskartet ikke lengre er begrenset til 10 brukere pr abonnement som tidligere. Prisen er den samme. 

Det eneste kunden trenger å gjøre er å følge teknisk dokumentasjon fra vår leverandør (Coretrek). For å få dette raskt på plass, foreslår vi at IT hos kunden tar seg av oppsett og app-registrering.  

Er dette interessant for dere, send en epost til soneringskart@norsar.no