Ved jordskjelv skal menneskeliv beskyttes, skadeomfang begrenses og sørge for at bygg viktige for å beskytte befolkningen forblir operative. Kurset gir en gjennomgang av hovedkapitlene i Eurokode 8.

Dette kurset er gratis for våre abonnementskunder!

Se her for detaljer og påmelding.

Ta kontakt med NORSAR hvis du er abonnementskunde og ønsker å delta på kurset.