Bakgrunn
Ny jordskjelvsonering for Norge og Svalbard ble lansert den 27. mars 2020 som en digital tjeneste via portalen: https://www.norsar.no/soneringskart/

Soneringen bygger på harmoniserte jordskjelvdata (katalog) fra Norge, Svalbard og omkringliggende områder, NORSARs forskning gjennom tiår, samt nye hastighetsdata for berggrunnen og relevante internasjonale forskningsresultater.

Kundene i portalen henter ut enkeltpunkter for sitt bruk i henhold til kontrakt med Stiftelsen NORSAR.

Kvalitetssikring av soneringskartet
Soneringskartet har gjennomgått en omfattende kvalitetssikring; ved bruk av internasjonale eksperter, nasjonale eksperter og en høringsrunde Standard Norge sin komité for Jordskjelvlaster. Direktoratet for ByggKvalitet (DiBK) har bekreftet at soneringskartet kan brukes ved prosjektering av bygg i Norge.

Den digitale løsningen for soneringskartet har gjennomgått omfattende utviklingstester og brukertester for å sikre brukervennlig og kvalitet.

NORSAR har etablert en løpende, rutinemessig kvalitetssikring av at disse punktene har forventet kvalitet og resultat. Alle punkt som hentes ut blir kvalitetssikret på to nivå:

  1. Teknisk kvalitetssikring av selve portalløsningen gjøres ved at verdien i punktet som hentes ut beregnes i et eget system for sikre at selve portalløsningen fungerer som den skal og at ingen feil er introdusert f.eks. gjennom bruk av nettleser.

  2. Faglig kvalitetssikring av selve verdien gjøres ved egne proprietære løsninger.

Rutiner for oppdatering av soneringskartet
Det viktigste bakgrunnsmaterialet i soneringen er jordskjelvkatalogen: En oversikt over registrerte skjelv som er tolket og bearbeidet på en måte som gjør at magnitude, faser og lokaliseringsmetodikk gjør dem sammenlignbare. Det er 12-15 følte jordskjelv i Norge hvert år. Tallet innbefatter ikke offshore eller skjelv som ikke føles av mennesker. Alle disse inngår i katalogen.

Jordskjelv
Figuren viser registrerte jordskjelv i regionen relevant for soneringskartet

Katalogen inneholder historiske skjelv og alle registrerte jordskjelv siden registreringer startet, og oppdateres hvert halvår. Dette betyr at skjelvene harmoniseres med hensyn til magnitude (Mw), lokasjonsmetodikk og fase før de legges inn i modellene. Eksplosjoner og andre hendelser tas ut.

De vitenskapelige metodene som følges i tillegg er blant annet forskningsresultater som kan påvirke beregninger av attenuasjon av seismiske rystelser – og dermed beregningen av PGA og SA. NORSARs forskning og forskningssamarbeid implementeres gjennom et årlig kontrollmøte for metodejustering. 

Inkrementell metodeutvikling kvalitetssikres internt i NORSAR. Eventuelle større metodegjennombrudd som vurderes implementert i soneringen vil bli gjenstand for internasjonal kvalitetssikring av uavhengige eksperter.