Denne saken er publisert på Bygg.no

Siden lanseringen av det digitale jordskjelvsoneringskartet fra NORSAR har dimensjonering av små og store byggeprosjekter blitt enklere og rimeligere. Nå kommer en ny og nyttig funksjon for byggebransjen.

–    Jordskjelvsoneringskartet forenkler arbeid med dimensjonering av bygg, og kan gi mulige besparelser på to til fem prosent. Spesielt for samfunnskritiske bygg som sykehus, skoler og broer kan besparelsene være betydelige, sier Arve Mjelva, viseadministrerende direktør for NORSAR.

Kommuner, fylker, rådgivervirksomheter og byggebransjen er blant brukerne av portalen, enten som abonnementer eller ved å hente ut data i enkeltpunkter. De bruker kartet for å avgjøre i hvilken grad konstruksjonen må tilpasses risikoen for jordskjelv, i henhold til gjeldende regelverk. I noen tilfeller vil det ikke være nødvendig å ta hensyn til risikoen i det hele tatt. 
Nå kommer en ny funksjonalitet i portalen, hvor nettopp beregninger for utelatelseskriterier er med. Dette vil være spesielt nyttig for mindre aktører, som slipper å gjøre ytterligere beregninger dersom de oppfyller kriteriene. 

-    Det blir nå mulig å beregne utelatelseskriterier, det vil si beregninger som viser om konstruksjonen trenger å ta hensyn til å dimensjonere for jordskjelv i det hele tatt. Funksjonen er ventet på plass i løpet av mai, sier Mjelva. 

Rundt 800 punkter er så langt dimensjonert gjennom kartet, som ble lansert i mars 2020. Det beregner sannsynligheten for jordskjelv og hvilket skadepotensiale skjelvene har for hele Norge, inkludert Svalbard. Midt-Norge og Vestlandet er mest utsatt for jordskjelv her i landet, og nøyaktige beregninger ved dimensjonering er spesielt nyttig i disse landsdelene. 

-    Kartet er basert på ny data, bedre modeller og metodeutvikling. Det gir svært nøyaktige data helt ned på gateadresse. I mange tilfeller gir kartet et lavere skadepotensiale. Det gir utslag nivået for jordskjelvsikring og dermed på kostnadene, sier Mjelva.

FAKTA:

•    Jordskjelvsoneringskartet er en oppdatert database for seismiske data for Norge, inkludert Svalbard. 
•    Ved hjelp av databasen kan grunnakselerasjoner fastsettes for et geografisk sted, ut fra koordinater.
•    Grunnlag for prosjektering av konstruksjonssikkerhet er gitt i NS-EN 1990 som gir krav til påvisning av motstand mot dimensjonerende seismisk situasjon, med henvisning til Eurokode 8.
•    Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) understreker at NORSARs soneringskart kan benyttes på lik linje med de gamle fra 1998, som er oppført i Norsk Standard.
•    Til portalen: https://www.norsar.no/soneringskart/

illustrasjon soneringsportalen

Jordskjelvsoneringskartet er en oppdatert database for seismiske data for Norge, inkludert Svalbard. Illustrasjon: NORSAR