Vi har oppgradert kartgrunnlaget og lagt til følgende: 

  • visning av administrative grenser (kommune- og fylkesgrenser)
  • visning av siste jordskjelv

Soneringskartrapport

Vi har utvidet datagrunnlaget og gjort det mulig å hente ut følgende rapporter:

  • standard rapport (475 år returperiode), eller
  • utvidet rapport som inkluderer rapporter for returperioder på 475, 2475 og 10000 år

Oppdaterte brukervilkår

Det er også gjort endringer i brukervilkårene for tjenesten. Det er nå presisert hvordan informasjon fra tjenesten kan brukes og deles. Denne oppdateringen gjelder også kjøp foretatt før endringen. Brukervilkårene finner du her.